Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Jednostki UG 9 Kolekcja pomorsko-kaszubska w spuściźnie prof. Andrzeja Bukowskiego w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

Kolekcja pomorsko-kaszubska w spuściźnie prof. Andrzeja Bukowskiego w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

utworzone przez | paź 18, 2023 | Jednostki UG

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 31 lipca br. zakończyła realizację projektu pt. „Unikatowe kolekcje pomorsko-kaszubskie w spuściźnie prof. Andrzeja Bukowskiego w zbiorach BUG”, numer umowy: SONB/SP/550342/2022. Projekt ten był prowadzony w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki – moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 36 579,00 zł, z czego 32 329,00 zł stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pozostała kwota została pokryta ze środków własnych Biblioteki UG.

Celem projektu było upowszechnienie unikatowych materiałów dotyczących Pomorza i Kaszub ze spuścizny prof. Andrzeja Bukowskiego, m.in. autografu pierwszej kodyfikacji języka kaszubskiego Zasady pisowni kaszubskiej, powstałego w Kościerzynie w roku 1910, oraz autografu opracowania Zasady pisowni kaszubskiej w krótkim zarysie z roku 1937.

Prace nad projektem podzielono na kilka etapów. W pierwszym etapie opracowano materiały ze spuścizny prof. Andrzeja Bukowskiego, a utworzone opisy udostępniono w katalogu BUG. Kolejnym etapem była konserwacja zbiorów, na którą składało się sporządzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej, a następnie poddanie wytypowanych obiektów odpowiednim zabiegom konserwatorskim, m.in.: czyszczeniu mechanicznemu, prostowaniu i wklejaniu kart, reperacji i rekonstrukcji oraz odkwaszaniu. Po konserwacji, w celu zapewnienia właściwych warunków przechowywania, materiały zostały umieszczone w odpowiednio przygotowanych kopertach i pudłach ochronnych zakupionych w ramach projektu. W ostatnim etapie zeskanowano materiały za pomocą profesjonalnego sprzętu – skanera Zeutschel OS 14000A1 – i umieszczono je w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

Projekt realizowany był przez pracowników Oddziału Zbiorów Specjalnych oraz Oddziału Digitalizacji BUG.

Zapraszamy do odwiedzenia Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej i zapoznania się z nową cyfrową kolekcją spuścizny prof. Andrzeja Bukowskiego.

Marietta Tiszbein
Sekcja Promocji BUG


Załączniki