Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Studenci i doktoranci 9 Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich „KEEKS 2023”

Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich „KEEKS 2023”

utworzone przez | maj 23, 2023 | Studenci i doktoranci

24 kwietnia 2023 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbył się Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich „KEEKS 2023”. Chociaż każda edycja KEEKS-a jest swoistym świętem kół naukowych działających nie tylko na Wydziale Ekonomicznym, lecz także w całym Uniwersytecie Gdańskim, to tegoroczny kongres był wyjątkowy, gdyż odbywał się pod patronatem Katedry im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i z udziałem jej kierownika – prof. dr. hab. Leszka Balcerowicza. Ponadto kongres objęty był patronatem Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, „Gazety Uniwersyteckiej”, Radia MORS oraz programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz uczelni: prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, dziekan Wydziału Ekonomicznego – dr hab. Monika Bąk, prof. UG, dziekan Wydziału Zarządzania – prof. dr hab. Mirosław Szreder, prodziekani oraz opiekunowie kół naukowych, studenci różnych wydziałów, a także młodzież ze szkół ponadpodstawowych z Trójmiasta.

W czasie każdej edycji Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich członkowie kół naukowych prezentują wyniki swoich badań naukowych, wymieniają się poglądami (m.in. z obszaru ekologii, ekonomii i prawa) oraz integrują ze studentami z innych kierunków studiów. Podczas tegorocznego spotkania prelekcje wygłosili przedstawiciele kół naukowych działających przy Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Zarządzania, Wydziale Chemii oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Reprezentowali oni: Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych, Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP, Naukowe Koło Logistyki, Koło Naukowe Handlu Zagranicznego, Koło Naukowe Elektronicznego Biznesu, Morskie Koło Naukowe, Koło Naukowe Tutoringu Akademickiego „Tutees”, Koło Naukowe Metod Ilościowych oraz Koło Naukowe Ochrony Środowiska. Warto podkreślić, że poziom merytoryczny wszystkich wystąpień był bardzo wysoki, co jest powodem do ogromnej dumy z naszych studentów.

***

Kongres podzielony był na trzy sesje. Pierwsza sesja nosiła tytuł „Wyzwania okresu transformacji z perspektywy ekonomicznej, prawnej i społecznej”. W jej trakcie poruszone zostały m.in. zagadnienia często trudne w debacie publicznej, mianowicie dotyczące postaw społecznych wobec pieniędzy i inflacji, przestępczości gospodarczej, polityki pronatalistycznej, ekonomicznych i społecznych skutków spożycia alkoholu oraz wpływu TikToka na gospodarkę i społeczeństwo.

Druga sesja, pt. „Wyzwania okresu transformacji z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego, logistycznego i finansowego”, dotyczyła m.in. postaw Polaków wobec energetyki atomowej i odnawialnej oraz DMF jako paliwa alternatywnego drugiej generacji. Podczas tej sesji poruszone zostały także kwestie broni zatopionej w Bałtyku, usług logistycznych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej i perspektyw ich rozwoju, a także cyberbezpieczeństwa.

Trzecią sesję stanowił wykład prof. dr. hab. Leszka Balcerowicza. Gość specjalny tegorocznego kongresu w swoim wystąpieniu odniósł się do aktualnej problematyki społeczno-gospodarczej naszego kraju. Na podstawie swojego doświadczenia związanego z okresem transformacji prof. Balcerowicz nakreślił najważniejsze wyzwania społeczno-gospodarcze stojące przed Polską do 2035 roku. Co istotne, zwłaszcza ze względu na obecność wielu młodych ludzi, podczas prelekcji podejmowane były takie tematy, jak funkcjonowanie rynku pracy, zmiany pokoleniowe, działalność organizacji pozarządowych i poczucie odpowiedzialności za zmiany w swoim otoczeniu, kwestie lokalnego i krajowego rozwoju, w tym zmiany o charakterze fundamentalnym i związane z przedsiębiorczością. Profesor Leszek Balcerowicz odniósł się także do pytań o kraje skandynawskie i ich wysoki poziom odpowiedzialności za wspólny dobrobyt społeczny, do kwestii interwencjonizmu państwowego i protekcjonizmu na przestrzeni lat, sięgając przy tym do historii ekonomii i wielu przykładów z XX i XXI wieku (w tym New Deal).

***

W tym miejscu wielkie gratulacje należą się wszystkim zaangażowanym w organizację kongresu członkom kół naukowych, których pasja, wytrwałość, sumienność oraz umiejętności współpracy w zakresie interdyscyplinarnego projektu przyczyniły się do jego sukcesu! Mamy nadzieję, że nie tylko tegoroczne, ale też kolejne edycje KEEKS-a staną się dla wszystkich studentów zachętą do wiązania przyszłości z działalnością naukową oraz do odważnego włączania się w poszukiwania naukowe.

dr Magdalena Markiewicz
dr Ewa Ignaciuk
przewodniczące Komitetu Organizacyjnego Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich „KEEKS 2023”


Załączniki