Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Kultura 9 Malarstwo inspirowane SEA-EU

Malarstwo inspirowane SEA-EU

utworzone przez | paź 31, 2022 | Kultura

WYSTAWA PRAC PROF. ANETY ONISZCZUK-JASTRZĄBEK W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ UG

-Prezentowanym cyklem obrazów zapraszam państwa w tę niezwykłą dla mnie podróż do uniwersytetów nadmorskich, widzianych poprzez barwy, emocje, detale lub otoczenie danego miejsca – powiedziała dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, otwierając 3 października br. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego wystawę swojego malarstwa, zatytułowaną „SEA EU by the Sea. Nadmorskie uniwersytety SEA EU w malarstwie Anety Oniszczuk-Jastrząbek”.

Wernisaż wystawy był częścią uroczystości inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim, której motywem przewodnim była morskość uczelni i jej szczególny aspekt, jakim jest partnerstwo nadmorskich uczelni w projekcie SEA-EU. 7 listopada 2019 roku dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, pełniąc funkcję prorektora ds. informatyzacji i umiędzynarodowienia, sygnowała, wraz z ówczesnym prorektorem ds. nauki, a obecnie rektorem prof. dr. hab. Piotrem Stepnowskim, w Brukseli deklarację powołującą Europejski Uniwersytet Nadmorski – European University of the Seas (SEA-EU).

Niebawem kończy się pierwszy etap projektu SEA-EU, który zainspirował mnie do namalowania cyklu obrazów z podróży do uczelni partnerskich, powstającego przez trzy ostatnie lata. W 2019 roku zaczęłam kierować projektem SEA-EU i im więcej czytałam na temat koncepcji projektu i jego idei, tym bardziej byłam przekonana o jego wyjątkowości. Postanowiłam więc połączyć swoją pasję, jaką jest malarstwo, z pracą zawodową – mówiła podczas wernisażu prof. Oniszczuk-Jastrząbek. – Dzisiaj, z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że było to nie lada wyzwanie. Po pierwsze dlatego, że planowałam namalować po dwa obrazy z miast, w których znajdują się uniwersytety partnerskie i dodatkowo z Brukseli, gdzie podpisywaliśmy deklarację sojuszu. Ostatecznie pandemia uniemożliwiła mi realizację tego planu. Podróż do Brestu i Kilonii jest jeszcze przede mną. Po drugie, malarstwo to długie, długie godziny spędzone przy sztalugach, ale dające z każdym pociągnięciem pędzla ogromną satysfakcję.

Na wystawie prezentowanych jest 11 obrazów z 5 miast: Gdańska, Kadyksu, Malty, Splitu i Brukseli. I właśnie obraz Bruksela w deszczu otwiera dwujęzyczny katalog przygotowany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego z okazji wystawy. Prezentowane w nim obrazy autorka opatrzyła wspomnieniami, reminiscencjami związanymi z miastami, w których znajdują się uczelnie partnerskie SEA-EU.

Kuratorkami wystawy są: Joanna Kamień (Wydawnictwo UG) i Marta Szaszkiewicz (Muzeum UG).

Prace nad wystawą były dla nas olbrzymią przyjemnością i niezwykłym doświadczeniem. Wystawa opowiada o projekcie SEA-EU z nieco innej strony – poprzez sztukę, która prezentuje niezwykłe momenty projektu. To opowieść o morzu, pasji, wizji, spotkaniach, przyjaźni, relacjach, emocjach oraz ludziach, dzięki którym projekt SEA-EU powstał – powiedziała Marta Szaszkiewicz. – Dodatkowym elementem wystawy jest absolutnie wyjątkowa drewniana mapa Europy, która prezentuje państwa zrzeszone w projekcie. Mapę wykonała gdańska firma Avocado Pracownia Twórcza. Mapa poza lądem eksponuje również warstwę morską, a na tym bardzo nam zależało. Wszystkie państwa SEA-EU łączy morze, stąd też pomysł wprowadzenia dodatkowego elementu na wystawie, czyli trójwymiarowej mapy morskiej.

Wystawę oglądać można do 10 lutego 2023 roku w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, od wtorku do soboty, w godzinach 10.00–17.00. Zapraszamy!

Sponsor: Avocado Creative Studio

Patronaty medialne: Radio Gdańsk, „Namiary na Morze i Handel”, Zawsze Pomorze, gospodarkamorska.pl, Radio MORS UG, „Gazeta Uniwersytecka”

Magdalena Nieczuja-Goniszewska

Aneta Iwona Oniszczuk-Jastrząbek (Fot. Tomasz Nowicki).

Aneta Iwona Oniszczuk-Jastrząbek1

Urodziła się 14 listopada 1974 roku w Gdyni. Jest profesorem Uniwersytetu Gdańskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w tematyce konkurencyjności, przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw oraz społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem gospodarki morskiej.

Jest autorką i współautorką monografii poświęconych przedsiębiorczości w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz polityce morskiej. Uczestniczyła i uczestniczy w licznych unijnych oraz międzynarodowych programach naukowych, w tym m.in. w Programie Ramowym Unii Europejskiej TRANSFORUM (2012–2014), Interreg South Baltic – SEAPLANSPACE (2018–2020), Interreg Baltic Sea Region – COMBINE (2019), European University – Projekt „European University of the Seas” – SEA-EU (2019–2022), NAWA PROM 2 – Projekt: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (2019–2020), Horyzont Europa – CRISTAL (2022–2025). Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Została odznaczona brązowym Medalem za Długoletnią Służbę (2011) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015).

W 1997 roku uzyskała dyplom inżyniera w zakresie zarządzania i marketingu w gospodarce morskiej na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, a rok później – stopień magistra w specjalności zarządzanie organizacją na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Swoją drogę zawodową od początku związała z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie została zatrudniona w 1999 roku w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego UG. Tu zdobyła kolejne stopnie naukowe – doktora w 2003 roku, a następnie w 2015 roku doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Pracę naukową łączy z praktyką oraz funkcjami kierowniczymi, zarówno na Wydziale Ekonomicznym UG, jak i w strukturach ogólnouczelnianych. W latach 1999–2005 była zastępcą prezesa ds. finansowych w jednym z przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką morską, a w latach 2004–2005 – prorektorem ds. studenckich Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku. Od 2016 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Gospodarki Globalnej w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego WE UG, a w latach 2016–2019 była dyrektorem tego Instytutu i opiekunem Studenckiego Klubu Biznesu. Od 2019 roku jest kierownikiem Katedry Transportu i Handlu Morskiego WE UG. Jednocześnie w latach 2019–2020 została powołana na stanowisko prorektora UG ds. informatyzacji i umiędzynarodowienia, a następnie prorektora ds. informatyzacji i promocji. Wówczas też powierzono jej kierowanie projektem SEA-EU, który formalnie zaczął funkcjonować od 1 października 2019 roku. Inicjatywa ta nie tylko wywarła duży wpływ na codzienne obowiązki prorektorskie prof. Anety Oniszczuk-Jastrząbek, ale też wywołała wiele pozytywnych emocji, które przełożyły się na autorski projekt artystyczny – plan namalowania obrazu z każdego miasta, w którym mieści się uniwersytet partnerski SEA-EU. Po objęciu kolejnych funkcji administracyjnych – od 2020 roku członka dyrekcji Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, w latach 2020–2021 dyrektora Centrum Komunikacji i Promocji UG, a od 2021 roku – zastępcy kanclerza ds. informatyzacji, komunikacji i promocji UG – nie zarządzała już SEA-EU na Uniwersytecie Gdańskim, ale kontynuowała swój projekt artystyczny z nim związany. Jego pokłosiem jest wystawa „SEA EU by the Sea. Nadmorskie uniwersytety SEA EU w malarstwie Anety Oniszczuk-Jastrząbek” oraz towarzyszący jej katalog.


1 Nota biograficzna pochodzi z katalogu SEA EU by the Sea. Nadmorskie uniwersytety SEA EU w malarstwie Anety Oniszczuk-Jastrząbek, red. Piotr Stepnowski, Joanna Kamień, Marta Szaszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2022, s. 47–48.


Źródło: katalog SEA EU by the Sea. Nadmorskie uniwersytety SEA EU w malarstwie Anety Oniszczuk-Jastrząbek, red. Piotr Stepnowski, Joanna Kamień, Marta Szaszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2022, s. 22.

BRUKSELA

Bruksela w deszczu, 2019
akryl na płótnie, 130 × 100 cm

7 listopada Bruksela obudziła nas deszczem. Jan spóźnił się godzinę na śniadanie. Nie czekaliśmy. Każde z nas pobiegło w swoją stronę. Ja nie biegłam. Czekałam na taksówkę. Piotr i Jan rozpoczynali dzień w Square – Brussels Convention Centre od spotkania rektorów wszystkich siedemnastu konsorcjów i przedstawicieli studentów.

O godz. 9.00 mam zaplanowane spotkanie w przedstawicielstwie Bretanii. Taksówka spóźnia się już 10 minut. 15 minut. Już wiem, że nie zdążę. Boy hotelowy przeprasza. Są korki i rozkłada ręce. „Trzeba było zadzwonić po taksówkę wcześniej, a nie jak zeszłam do holu” – pomyślałam. Czekać czy nie czekać? Jest, przyjechała. Wsiadam. Korki. Rozmowa z taksówkarzem o niczym. Pada deszcz. Nie mam parasola. Godzina 9.10 i jeszcze 2 kilometry. 9.15. „Patrz, tam jest przedstawicielstwo Bretanii” – mówi taksówkarz. Korki. Płacę i wysiadam na środku skrzyżowania. Będzie szybciej. „Be careful!” – słyszę, zamykając drzwi. Pada deszcz. Jest szaro. Przemykam pomiędzy samochodami na wysokich obcasach. Ludzie spieszą się do pracy, tłoczą przy przejściu dla pieszych. Jestem. Czekają jeszcze na przedstawicieli Uniwersytetu w Splicie. Uff, nie jestem ostatnia na spotkaniu.

Źródło: katalog SEA EU by 
the Sea. Nadmorskie uniwersytety SEA EU w malarstwie 
Anety Oniszczuk-Jastrząbek, 
red. Piotr Stepnowski, Joanna 
Kamień, Marta Szaszkiewicz, 
Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2022, s. 36.

MALTA

Drzwi, 2021
akryl na płótnie, 130 × 100 cm

Na Maltę przylatujemy późnym wrześniowym wieczorem. Taksówką docieramy do hotelu, z którego okien widać pięknie oświetloną Vallettę. Miasto zachwyca. To jedna z najmniejszych stolic na świecie.

Następnego dnia wybieramy się na długi spacer do centrum Valletty. Tomek wybiera nieoczywiste skróty, aby odkryć zakamarki pomiędzy domami. Po drodze mijamy ogrody, Uniwersytet Maltański, port, mury obronne i naszym oczom ukazuje się piękno miasta. Wyjątkowy klimat tego miejsca tworzą strzeliste kamienice, a w nich kolorowe okiennice, pomiędzy którymi rozwieszone są sznury, a na nich lampiony. Valletta czaruje nas różnorodnością drewnianych balkonów i balkoników we wszystkich kolorach tęczy. Są one częścią maltańskiego stylu życia. Kiedyś pełniły funkcję „widzieć i nie być widzianym”, dzisiaj to element głównie dekoracyjny. Szczególnie zwracają moją uwagę drzwi wejściowe do domów, zdobione kołatkami w kształcie głów zwierząt, aniołów czy kobiet. Kryją się za nimi małe dziedzińce lub piękne klatki schodowe z oryginalnymi maltańskimi kaflami.

W Valletcie podobało mi się dosłownie wszystko. Aż dziw, że przyjechałam tu tak późno.


Załączniki