Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Studenci i doktoranci 9 Nadzwyczajny Zjazd Krajowej Reprezentacji Doktorantów na Uniwersytecie Gdańskim

Nadzwyczajny Zjazd Krajowej Reprezentacji Doktorantów na Uniwersytecie Gdańskim

utworzone przez | paź 27, 2022 | Studenci i doktoranci

W dniach 16–18 września br. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Zjazd Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Głównym celem Zjazdu było przyjęcie zmian w statucie organizacji.

Uczestników Zjazdu Krajowej Reprezentacji Doktorantów powitał prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG. Prorektor życzył wszystkim, aby nadmorska aura wpłynęła pozytywnie na rezultaty obrad oraz aby pomogła im choć przez chwilę się zrelaksować.

Prorektor Kłonczyński zabrał też głos w otwierającym Zjazd panelu dyskusyjnym pt. „Umiędzynarodowienie jednostek naukowych”. W swoim wystąpieniu uwypuklił on starania uniwersytetu dotyczące poszerzania współpracy z uczelniami zagranicznymi. Zwrócił również uwagę na trudność w kwantyfikowaniu umiędzynarodowienia: czy jego wskaźnikiem jest liczba wyjazdów zagranicznych doktorantów, studentów i pracowników, czy liczba publikacji zagranicznych, czy też może liczba studiujących w jednostce obcokrajowców?

Podczas panelu głos zabrał także Piotr Serafin z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który opowiedział o tym, jak można starać się o stypendia oferowane przez Agencję. Z kolei o doświadczeniach Politechniki Gdańskiej w zakresie kształcenia doktorantów opowiedział prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, zastępca dyrektora Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej ds. kształcenia, jakości, PRK.

Jak podsumował obrady Zjazdu Sebastian Barczak, przewodniczący Rady Doktorantów UG oraz członek Prezydium Zjazdu: – Zjazd był o tyle istotny dla środowiska doktorantów, że zorganizowały go wspólnie uczelnie zrzeszone w Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Świadczy to o postępującej integracji środowisk trzech uczelni oraz wysokiej pozycji Uniwersytetu Gdańskiego w świadomości doktorantów.

Łukasz Bień


Załączniki