Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Studenci i doktoranci 9 Nie samą nauką student żyje

Nie samą nauką student żyje

utworzone przez | lis 15, 2022 | Studenci i doktoranci

CZYLI O KONSTRUKTYWNYM SPĘDZANIU WOLNEGO CZASU

Inauguracja roku akademickiego jest jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu Uniwersytetu Gdańskiego. Władze uczelni i wydziałów w przemówieniach inauguracyjnych życzą zwykle nowym i obecnym studentom sukcesów naukowych, a pracownikom – wytrwałości w pracy z młodzieżą oraz rozwoju własnego potencjału naukowego. Obok rektora, prorektorów i dziekanów głos zabierają również przedstawiciele środowiska studenckiego i doktoranckiego. Wszyscy oni także jednoznacznie wskazują na znaczenie systematyczności w zdobywaniu wiedzy oraz wytrwałości w realizacji poszczególnych programów studiów. Analizując sukcesy pracowników naukowych oraz studentów Uniwersytetu Gdańskiego, podkreślić należy, że większość z nich zalecenia te realizuje rzetelnie i skrupulatnie, a nawet z ponadprzeciętnymi wynikami. Co jednak, gdy student chciałby zdobyć wiedzę i umiejętności, które nie zawierają się w programie konkretnego kierunku studiów lub rozwijać własne pasje, a w czasie zajęć, na które uczęszcza, nie ma miejsca na „aż tak szczegółową” ich analizę? Gdy ma pomysł na to, jak poprawić funkcjonowanie poszczególnych jednostek lub całego Uniwersytetu? Gdy pisze teksty naukowe i popularnonaukowe, lecz nie wie, gdzie może je opublikować? Odpowiedzi na te pytania odnaleźć można bardzo łatwo, wystarczy tylko udać się do poszczególnych organizacji studenckich lub doktoranckich funkcjonujących na Uniwersytecie Gdańskim.

PARLAMENT STUDENTÓW UG ORAZ RADA DOKTORANTÓW UG

Gremia te w swoich szeregach zrzeszają przedstawicieli studentów i doktorantów wszystkich wydziałów. Demokratycznie wybrani przedstawiciele reprezentują środowisko studenckie np. w czasie posiedzeń rad wydziałów czy najważniejszego organu kolegialnego uniwersytetu, którym jest Senat UG. Dbają o interesy żaków związane z procesem kształcenia oraz z ich dobrostanem socjalno- -bytowym. Parlament Studentów i Rada Doktorantów organizują lub współorganizują także wiele wydarzeń, takich jak juwenalia, konferencje naukowe, szkolenia, wycieczki krajoznawcze, obozy adaptacyjne, akcje charytatywne, turnieje szachowe, spotkania integracyjne.

– Trudno jednym zdaniem opisać wszystkie działania Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego – podkreśla Bartosz Chojnacki, wiceprzewodniczący Parlamentów Studentów UG. – W większości wypadków jest to praca przez cały rok akademicki, niezwykle satysfakcjonująca, ale także wymagająca dużego zaangażowania i wiedzy, w tym także prawnej. Członkowie Parlamentu reprezentują też naszą Alma Mater w Parlamencie Studentów RP czy Forum Uniwersytetów Polskich. Związane jest to z koniecznością częstych wyjazdów – dodaje. Z kolei Sebastian Barczak, przewodniczący Rady Doktorantów UG, wyjaśnia: – Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego reprezentuje interesy dwóch środowisk. Po pierwsze tak zwanych starych doktorantów, czyli osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed 2019 rokiem, oraz nowych doktorantów, czyli osób uczęszczających do szkół doktorskich. Dla nas jako Rady obecna sytuacja funkcjonowania jednocześnie dwóch różnych systemów kształcenia doktorantów jest dużym wyzwaniem, ponieważ środowiska te różnią się między sobą pod bardzo wieloma względami – od samego sposobu ich finansowania, zasad organizacji kształcenia, po proces obrony pracy doktorskiej.

Dla kogo?

Przede wszystkim dla wszystkich osób lubiących pracować w interdyscyplinarnym zespole, gotowych do nowych wyzwań i otwartych na nowe pomysły. Angażując się w pracę w Parlamencie Studentów lub Radzie Doktorantów, należy pamiętać, że wiąże się ona także z brakiem anonimowości – osoby wybrane w czasie demokratycznych wyborów pracują na rzecz i z osobami, których interesy reprezentują, jak również we współpracy z władzami poszczególnych wydziałów czy całego uniwersytetu.

KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE

Zaangażowanie w kołach naukowych działających na poszczególnych wydziałach daje studentom i doktorantom możliwość rozwijania własnych pasji i zainteresowań, które wykraczają poza ramy programów studiów realizowanych na poszczególnych kierunkach. Podkreślenia wymaga, że studenckie koła naukowe funkcjonują na wszystkich wydziałach, a aktywność ich ograniczona jest aktywnością samych ich członków – część z nich działa bardzo prężnie, inne ograniczają się do organizacji jednego lub dwóch wydarzeń w ciągu roku.

– To, jak dane koło naukowe funkcjonuje, zależy przede wszystkim od tego, jak mocno w jego działalność zaangażowani są jego członkowie – podkreśla Piotr Patalas, przewodniczący Koła Naukowego „Politicus”. – Gdy zaczynałem swoją przygodę ze studenckim ruchem naukowym, nie wiedziałem, co mnie czeka. Z czasem okazało się, że była to jedna z najlepszych decyzji, które podjąłem. W ciągu niecałego roku nasze koło angażowało się w szereg wydarzeń – czy to na rzecz pomocy Ukrainie, czy też w wydarzenia naukowe, takie jak II Kongres Młodej Nauki. To, że wszystkie one okazały się sukcesem, dało mi oraz pozostałym członkom koła dużo satysfakcji oraz energii i zapału do dalszej pracy. Specyfika działania naszego koła jest dosyć nietypowa, to znaczy oparta na sekcjach. Mamy na przykład Sekcję Azjatycką, Sekcję Historii Politycznej czy Sekcję Audiowizualną.

Czym może się zajmować dane koło naukowe? Wachlarz możliwości jest bardzo duży – od organizacji wydarzeń naukowych, takich jak konferencje czy seminaria, wystaw czy wykładów otwartych, po zbiórki charytatywne, szkolenia i warsztaty dla studentów oraz doktorantów, jak również wydarzenia dla dzieci, np. obchody Dnia Dziecka. W większości wypadków koła naukowe zajmują się jednak popularyzowaniem nauki. – To, jak widzimy problemy naukowe, odbiega znacznie od tego, jak postrzegane są one przez pracowników naukowych – zauważa Piotr Patalas. – Dla mnie i dla członków koła ważne jest, aby wskazać ich wymiar praktyczny. Zadajemy sobie pytania: Dlaczego tak jest? Dlaczego dane zjawisko występuje? Co możemy z tym zrobić, aby to zmienić? Nie boimy się tematów trudnych czy kontrowersyjnych. Bo kiedy mamy o tym rozmawiać, jeżeli nie teraz?

Poza kołami naukowymi na UG istnieje również szereg organizacji studenckich, nakierowanych głównie na działalność pozanaukową, np. kulturalną, integracyjną, charytatywną czy szkoleniową. Na UG działają takie organizacje, jak Erasmus Student Network, AEGEE, AIESEC czy Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Dla kogo?

Działalność w kole naukowym nie jest pracą na akord – to sami jego członkowie decydują, co i kiedy przygotować. Także pomysły na organizację poszczególnych wydarzeń pojawiają się z ich inicjatywy. Osoby angażujące się w tego rodzaju aktywność powinny cechować się wytrwałością działań, umiejętnością współpracy w grupie oraz kreatywnością w rozwiazywaniu problemów, które często pojawiają się przy organizowaniu wydarzeń. Pełną listę kół naukowych wraz z danymi do kontaktu można znaleźć na stronie WWW uczelni.

AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY UG „ALTERNATOR”

Akademickie Centrum Kultury UG w ciągu roku akademickiego organizuje około 150 wydarzeń kulturalnych – cyklicznych, takich jak Nordic Focus Festival, oraz okazjonalnych, takich jak warsztaty oraz pokazy filmowe i teatralne. ACK wspiera także indywidualne projekty studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. Możliwość działań w Centrum obejmuje pięć stref aktywności: muzykę, taniec, film, teatr oraz strefę kreatywną. W każdej z nich studenci, doktoranci, a także pracownicy UG mogą rozwijać swoje pasje artystyczne. Wydarzenia organizowane przez ACK dają także możliwość kontaktu ze sztuką i kulturą tym osobom, które nie posiadają zbytnich umiejętności artystycznych. Różnorodność tematów i form wyrazu w poszczególnych strefach aktywności wydaje się zaspokajać gusta wszystkich, nawet tych najbardziej wybrednych.

Dla kogo?

Przede wszystkim dla osób posiadających jakiekolwiek zdolności artystyczne, ale nie tylko. W działalność ACK zaangażowane są także osoby, które pomagają np. przy organizacji debat czy spotkań autorskich. Akademickie Centrum Kultury pozwala rozwijać się tym osobom, które chcą uczestniczyć w życiu kulturalnym uczelni zarówno w sposób czynny, jak i w sposób bierny – jako odbiorcy wydarzeń organizowanych przez ACK.

MEGA OTWARTE RADIO STUDENCKIE MORS

Radio MORS funkcjonuje na Uniwersytecie Gdańskim od 2009 roku. Jego siedziba znajduje się na Wydziale Nauk Społecznych UG. Za jego prawidłowe funkcjonowanie odpowiada zespół, w którego skład wchodzą m.in.: kierownik Radia MORS – dr Maciej Goniszewski, opiekun Naukowego Koła Radiowców – dr Monika Białek i redaktor naczelny – Karol Stachowicz. Audycje emitowane przez Radio MORS tworzone są głównie przez studentów różnych wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego przy wsparciu pracowników etatowych. Radio nadaje przez całą dobę, lecz audycje emitowane są od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych. W pozostałych godzinach na antenie usłyszeć można muzykę. Obecnie ramówka programowa obejmuje 20 różnych audycji podejmujących takie zagadnienia, jak: znaczące kwestie społeczne, polityczne i gospodarcze dla kraju i regionu, informacje sportowe, kulturalne oraz wydarzenia ważne dla UG, np. planowane konferencje naukowe. Radio nadaje również wywiady i audycje muzyczne.

Dla kogo?

W prace Radia MORS angażować się mogą osoby, które chcą poznać tajniki pracy radiowej, zdobyć doświadczenie w tej dziedzinie lub po prostu ciekawi ich ta praca. Samego Radia słuchać można za pośrednictwem strony internetowej.

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

Klub Uczelniany AZS UG zrzesza studentów zainteresowanych w głównej mierze rozwojem fizycznym. W jego ramach działa ponad 20 sekcji, w których można rozwijać swoje zainteresowania pod okiem profesjonalnych trenerów. Gama dostępnych dyscyplin jest niezwykle szeroka i obejmuje m.in. gry zespołowe, takie jak piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, i sporty indywidualne, takie jak snowboard, judo, tenis. Warto nadmienić, że w AZS działają 3 drużyny ligowe: drużyna futsalu kobiet grająca w ekstralidze, drużyna futsalu mężczyzn rozgrywająca mecze w ekstraklasie, oraz drużyna koszykówki kobiet grająca w I lidze.

Dla kogo?

Akademicki Związek Sportowy zaprasza studentów, doktorantów i pracowników, którzy chcieliby podjąć lub kontynuować przygodę ze sportem. Dotyczy to również osób z niepełnosprawnościami. Z całą pewnością atutem dla członków Związku jest możliwość otrzymania legitymacji, dzięki której za niewielką opłatą można uzyskać zniżki na wynajem sprzętu sportowego, noclegi i ubezpieczenie NNW.

***

Angażowanie się w aktywności pozanaukowe w czasie studiów uznać można za jeden z czynników uatrakcyjniających pozycję studenta na rynku pracy po zakończeniu przez niego procesu edukacji. Student zdobywa wiedzę i zdolności, które uznać można za kluczowe dla przyszłych pracodawców, m.in. umiejętność współpracy w grupie, organizacji czasu pracy czy rozwiązywania problemów w sytuacjach stresowych. Działalność w takich jednostkach, jak koła naukowe, Parlament Studentów, Rada Doktorantów czy Akademickie Centrum Kultury pozwala studentom i doktorantom również zdobyć wiedzę, którą trudno odnaleźć w programach studiów. Umożliwia ona także rozwijanie pasji, inspirowanie innych oraz wpływanie na środowisko naukowe uczelni.

Władze Uniwersytetu Gdańskiego, doceniając wkład studentów i doktorantów w funkcjonowanie i rozwój uczelni poprzez ich działalność pozanaukową, powołały Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, którego zadaniem jest wspieranie działań podejmowanych przez brać studencką. Jednostka ta ma za zadanie pomagać poszczególnym organizacjom studenckim i doktoranckim, a także indywidualnym studentom i doktorantom w realizacji ich projektów. – Studenci Uniwersytetu Gdańskiego są bardzo kreatywni – zauważa Łukasz Bień, dyrektor biura Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. – Osoby zgłaszające się do naszego Centrum z różnego rodzaju pomysłami to osoby pełne pasji, gotowe na nowe wyzwania, ale także często nie zawsze orientujące się w strukturze formalnej uniwersytetu. Naszym zadaniem jest ich wsparcie.

Przy zaangażowaniu ze strony uczelni, jak również przy odrobinie odwagi samych studentów, powstają projekty ważne, zaskakujące, a czasami wręcz spektakularne, takie jak akcja charytatywna „Studenci dla Ukrainy – PomagaMY”. W kontekście powyższego określenie, że szczyt naszych możliwości ogranicza tylko nasza wyobraźnia, wydaje się wyjątkowo zasadne.

Agnieszka Bień


Załączniki