Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Jednostki UG 9 Otwartość i wiedza: Targi Otwartości w Bibliotece UG

Otwartość i wiedza: Targi Otwartości w Bibliotece UG

utworzone przez | gru 19, 2023 | Jednostki UG

W dniu 26 października br. w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – Targi Otwartości zorganizowane z okazji Open Access Week.

Targi Otwartości zgromadziły w jednym miejscu naukowców, studentów, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych rozwijaniem nauki przez udostępnianie wiedzy w modelu Open Access. Była to druga edycja obchodów Międzynarodowego Tygodnia Otwartego Dostępu, zorganizowana przez Sekcję Danych Badawczych i Otwartej Nauki Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Podobnie jak w ubiegłym roku wydarzenie miało na celu nie tylko rozpowszechnianie idei otwartej nauki i ruchu Open Access wśród społeczności akademickiej, ale także, a w zasadzie – przede wszystkim – promocję usług związanych z otwartą nauką oferowanych przez bibliotekę. W przygotowanie Targów Otwartości zaangażowane były osoby zajmujące się otwartą nauką w praktyce, których codzienna praca skupia się na wspieraniu naukowców w procesach związanych z otwartym publikowaniem, zarządzaniem danymi badawczymi oraz administrowaniem repozytoriami.

Centrum wydarzenia stanowiły stoiska informacyjne, na których można było zdobyć wiedzę na temat różnych aspektów otwartego dostępu. Eksperci udzielali konsultacji w zakresie publikowania w modelu Open Access, Planów Zarządzania Danymi [Data Management Plan – DMP – przyp. red.] i wymogów grantodawców dotyczących otwartych danych badawczych, omawiali także korzyści płynące z publikowania na platformie czasopism czy deponowania prac i danych badawczych w repozytoriach. Pracownicy biblioteki aktywnie wspierali budowanie świadomości na temat otwartej nauki, dzieląc się wiedzą o najnowszych trendach, regulacjach i najlepszych praktykach. Na stoiskach uczestnicy Targów mogli uzyskać spersonalizowaną pomoc w obrębie zagadnień związanych z otwartym dostępem do publikacji i danych badawczych.

Targi zorganizowane zostały w takiej właśnie formie, aby stworzyć przestrzeń sprzyjającą bezpośrednim kontaktom, wymianie doświadczeń, nawiązywaniu współpracy i relacji, które w przyszłości będą mogły przekształcić się w konkretne działania badawcze i kooperacje. Spotkanie było okazją do budowania społeczności praktyków otwartej nauki, do wymiany doświadczeń między uczestnikami, poruszania kwestii konkretnych potrzeb i problemów związanych z otwartą nauką. Dzięki Targom społeczność UG zrobiła kolejny krok w kierunku rozwijania otwartej wspólnoty naukowej, zgromadzonej wokół biblioteki jako centrum wsparcia dostarczającego niezbędnych narzędzi, informacji i usług. To wydarzenie było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także impulsem do dalszego zaangażowania się biblioteki w rozwijanie otwartości w naszej społeczności naukowej.

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji i czynny udział w Targach Otwartości Urszuli Kulczyckiej (Zarządzanie i Udostępnianie Baz Danych) oraz Alicji Tuchacz-Kurdziel (Oddział Bibliografii i Bibliometrii). Szczególne podziękowania należą się prof. Wojciechowi Glacowi oraz Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego za wypożyczenie stoisk targowych.

Sekcja Zarządzania Danymi Badawczymi i Otwartej Nauki BUG


Załączniki