Strona główna 9 Zrównoważony rozwój 9 Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych – gala konkursowa

Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych – gala konkursowa

utworzone przez | cze 18, 2022 | Zrównoważony rozwój

Kompetencje społeczne, takie jak umiejętność wystąpień publicznych, zarządzanie finansami czy praca w zespole, są niezwykle ważne w otaczającym nas świecie. W jakim wieku najlepiej je nabywać? Uczniowie z pomorskich liceów zgodnie odpowiadają, że dla nich ten okres trwa właśnie teraz.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego współpracowało z Towarzystwem Edukacyjnym Wiedza Powszechna i pomorskimi liceami przy realizacji projektu Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.4. Młodzież solidarna w działaniu. Głównym celem projektu było rozwinięcie kompetencji społecznych uczniów szkół średnich, ważnych z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. Uczniowie mogli wziąć udział w kompleksowej ścieżce wsparcia, obejmującej m.in. warsztaty z zakresu kompetencji komunikacyjnych i aktywności obywatelskiej, obywatelską zieloną szkołę, warsztaty szkoleniowe z autoprezentacji, warsztaty z wystąpień publicznych oraz realizację grupowych projektów przygotowywanych w ramach organizacji pozarządowych lub młodzieżowych. Podczas realizacji przedsięwzięcia grupy uczniów z pomorskich liceów prowadziły także własne projekty finansowane z mikrograntów. Dzięki mikrograntom sfinansowane zostały inicjatywy społeczne tematycznie związane m.in. z regionem, kulturą i bezpieczeństwem. Udział w projekcie wzięły 23 grupy, które uczestniczyły jednocześnie w konkursie na najlepszy projekt.

W czwartek, 2 czerwca 2022 roku, na Wydziale Chemii UG odbyła się gala konkursowa, podsumowująca i wieńcząca całe przedsięwzięcie. Wydarzenie rozpoczęło się wystąpieniem koordynatora Programu Współpracy z Otoczeniem Społecznym Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, mgr. Bartosza Duraja, oraz zastępcy prezesa Towarzystwa Edukacyjnego Wiedza Powszechna, Anny Odrobińskiej. Następnie głos zabrał prorektor ds. badań naukowych, prof. dr hab. Wiesław Laskowski, który podkreślił, że Uniwersytet Gdański zajął pierwsze miejsce wśród polskich uniwersytetów w Impact Rankings 2022, rankingu oceniającym aktywność uczelni z całego świata w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Uczniowie pomorskich liceów zostali powitani także przez prodziekan Wydziału Nauk Społecznych ds. studenckich, dr Barbarę Kijewską, koordynatorkę Programu stażowego w Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Następnie przemówienie inaugurujące galę wygłosiła zdalnie dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG. Organizację gali wsparło Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG, bowiem uroczystość prowadzili działający aktywnie w strukturach Centrum Marcelina Wilczewska oraz Piotr Patalas.

Na część konkursową spotkania uczniowie przygotowali prezentacje swoich projektów. Oceniło je jury, w którym zasiedli m.in. przedstawiciele studentów Uniwersytetu Gdańskiego, tj. wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów UG ds. umiędzynarodowienia i studentów zagranicznych, Paweł Serafin, oraz wiceprzewodniczący ds. projektów, Bartosz Chojnacki. Wyniki konkursu ogłosił wójt gminy Pszczółki, Maciej Urbanek, a prezentują się one następująco:

I miejsce ex aequo przyznano grupom realizującym projekty:

  • „Podnoszenie świadomości na temat zapobiegania oraz radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach” – opiekun: Beata Płotka, I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie,
  • Artystyczny nieład” – opiekun: Jolanta Rulewska-Przybek, III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie;

II miejsce ex aequo przyznano grupom realizującym projekty:

  • „Szkoła Ateńska” – opiekun: Jolanta Rulewska-Przybek, III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie,
  • „Rekreacyjne planszówki na poprawę relacji” – opiekunowie: Krzysztof Rześniowiecki i Małgorzata Bąk, V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku;

III miejsce ex aequo przyznano grupom realizującym projekty:

  • „Historia Kalwarii Wejherowskiej przed XXI w. – gra planszowa w oparciu o poznaną historię Wejherowa i kalwarii, topografię Kalwarii Wejherowskiej, rozmowy z Misternikami Kaszubskimi” – opiekun: Barbara Malawska, I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie,
  • „Usłyszeć niesłyszących” – opiekun: Iwona Łapińska, III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

Zdobywcy I i II miejsca zostali nagrodzeni warsztatami telewizyjnymi. Nagrodą za III miejsce były warsztaty radiowe.

Szymon Gronowski


Załączniki

  • 34-35 (135 kB)
    30.07.2023