Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Jednostki UG 9 Przekazanie spuścizny po prof. Lechu Mokrzeckim do Archiwum UG

Przekazanie spuścizny po prof. Lechu Mokrzeckim do Archiwum UG

utworzone przez | lut 23, 2024 | Jednostki UG

Notatki, fiszki, listy, fotografie, a także cenne książki ‒ w ostatnim dniu stycznia odbyła się uroczystość przekazania spuścizny po prof. Lechu Mokrzeckim (1935‒2021) do zasobu Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. Bogate materiały historyczne i osobiste pamiątki są dostępne w Czytelni Archiwum UG.

Po śmierci uczonego, spadkobiercy ‒ państwo Magdalena i Szymon Romer ‒ zdecydowali się przekazać pozostawiony przez profesora twórczy dorobek do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród ofiarowanych materiałów znajdują się m.in. notatki, fiszki, listy, dyplomy, podziękowania, fotografie z prywatnych i służbowych podróży. Największą część spuścizny stanowią książki, wśród których znaleźć można tzw. białe kruki oraz unikaty z dedykacjami autorów lub darczyńców czy odręcznymi notatkami profesora. Zbiór uzupełnia ponad 16 tys. przezroczy dokumentujących głównie architekturę europejskich miast z podróży Lecha Mokrzeckiego. Przekazana spuścizna stanowi odzwierciedlenie życia, działalności i pasji profesora.

Proces inwentaryzacji zbioru trwał niemal 2 lata, a uroczyste podpisanie darowizny zostało uświetnione wystawą prezentującą wybrane materiały z kolekcji profesora. Wśród prezentowanych źródeł znalazły się m.in. dyplomy uzyskania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, akt nadania tytułu profesora oraz tekst przemówienia wygłoszonego podczas odbierania doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Linköping w 1998 roku. Uroczyste przejęcie spuścizny stało się okazją do podzielenia się wspomnieniami o profesorze, wymiany informacji o przekazanych materiałach historycznych oraz uhonorowania dziedzictwa, które wzbogaci Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele uczelni, w tym prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG oraz kierownik Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Wychowania, prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, a także emerytowani pracownicy WNS: prof. Romuald Grzybowski, prof. Kazimierz Puchowski i dr Józef Żerko. Archiwum uczelni reprezentowali: dr Monika Płuciennik – dyrektor, oraz archiwiści – Anna Siekierska i Marcin Janikowski.

Lech Marian Mokrzecki urodził się 5 kwietnia 1935 roku w Warszawie. Jego życiorys obejmuje dzieciństwo w Wilnie, repatriację do Polski po II wojnie światowej i osiedlenie się w Toruniu. W 1951 roku Lech Mokrzecki ukończył Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika, a następnie historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Pod kierunkiem prof. Jadwigi Lechickiej przygotował pracę magisterską na temat sprawy chłopskiej w kodeksie Andrzeja Zamoyskiego. Jednocześnie, w latach 1947‒1955, uczęszczał do toruńskiej szkoły muzycznej, gdzie zgłębiał tajniki gry na wiolonczeli. Dodatkowo studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie i uzyskał tytuł zawodowego artysty muzyka w 1962 roku oraz tytuł magistra sztuki w 1964 roku. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel historii oraz nauczyciel gry na wiolonczeli w szkołach podstawowych i muzycznych Trójmiasta. Związany był również zawodowo z Państwową Operą i Filharmonią Bałtycką. W 1965 roku uzyskał etatowe zatrudnienie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Dwa lata później zdobył stopień doktora, w 1975 roku obronił pracę habilitacyjną na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie otrzymał stanowisko docenta. W 1986 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1993 roku profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Gdańskim. Lech Mokrzecki kierował Zakładem Historii Nauki, Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego przez ponad dwie dekady, tworząc jedno z najbardziej prężnych środowisk historyków oświaty i wychowania w kraju. Był autorem ponad 500 publikacji naukowych, w tym 11 monografii. Aktywnie uczestniczył w życiu naukowym, pełniąc wiele istotnych funkcji formalnych w środowisku akademickim. Był członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych oraz otrzymał wiele nagród i wyróżnień za swoją pracę naukową, dydaktyczną i artystyczną. Zmarł 26 lipca 2021 roku, pozostawiając po sobie znaczący dorobek naukowy i pedagogiczny oraz ślad w polskiej i zagranicznej historii nauki i kultury.

***

Zachęcamy obecnych i byłych pracowników, studentów i absolwentów, a także sympatyków Uniwersytetu Gdańskiego do przekazywania do zasobu Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego materiałów archiwalnych powstałych w wyniku Państwa działalności związanej z uczelnią. Życzliwość Państwa w tym zakresie umożliwi poszerzenie wiedzy dotyczącej dziejów nauki gdańskiej, historii regionu i osób z nim związanych.

Więcej informacji: https://ug.edu.pl/komunikaty/120428/apel-do-srodowiska-akademickiego

dr Monika Płuciennik
mgr Anna Siekierska
Marcin Janikowski


Załączniki