Strona główna 9 Aktualny numer 9 Przemówienie JM Rektora UG, prof. Piotra Stepnowskiego, z okazji 54 rocznicy powołania uczelni – 29 lutego 2024 r.

Przemówienie JM Rektora UG, prof. Piotra Stepnowskiego, z okazji 54 rocznicy powołania uczelni – 29 lutego 2024 r.

utworzone przez | mar 26, 2024 | Aktualny numer, Jubileusze i uroczystości

Szanowni Państwo, obchodzoną w tym roku rocznicę powołania Uniwersytetu Gdańskiego świętować będziemy dwukrotnie: po raz pierwszy dzisiaj – honorując naszych znakomitych pracowników, naukowczynie i naukowców, a po raz drugi 18 marca – wręczając w Dworze Artusa tytuł doktora honoris causa pisarce, noblistce, Oldze Tokarczuk.

Uniwersytet, który tworzymy my wszyscy, stoi na solidnych podwalinach pięćdziesięciu czterech lat działalności naszej uczelni. Zawsze godna podziwu i przypomnienia jest determinacja, z jaką naukowcy, mimo trudnych politycznie i gospodarczo czasów, prowadzili w początkach Uniwersytetu Gdańskiego badania naukowe, stopniowo kładąc fundamenty pod największą obecnie uczelnię na Pomorzu.

W Uniwersytecie Gdańskim przekraczamy granicę na wielu uzupełniających się płaszczyznach. Próbujemy lepiej zrozumieć otaczający nas świat, odkrywając tajemnice zarówno cząstek kwantowych, jak i skomplikowanych układów biologicznych.

Wyniki badań nie tylko przekładają się na nasz wkład do globalnej wiedzy, ale również skutkują konkretnymi rozwiązaniami: nowymi lekami, terapiami, szczepionkami czy metodami ochrony środowiska. Kierunki prowadzonych tu badań naukowych oraz członkostwo w Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita i Sojuszu Uniwersytetów Nadmorskich SEA-EU przekładają się na szczególne znaczenie, jakie dla Uniwersytetu Gdańskiego ma morze. Swój znaczący wkład w rozwój tych badań mają: prawo, literaturoznawstwo, historia, nauki o sztuce, kulturze i religii. Charakter badań czyni nas wyjątkowymi. A ich efekty przekładają się na bogatą, interdyscyplinarną ofertę kształcenia.

My, naukowczynie i naukowcy, wciąż szukamy odpowiedzi na wiele pytań, próbując nazwać rzeczywistość, opisać ją, by zrozumieć. Szukamy przyczyn, diagnozujemy i poznajemy skutki. I dzieje się tak we wszystkich naukach. Mówię to, Szanowni Państwo, chcąc podkreślić, że nauka jest nieskończona. Każdy z nas nosi w sobie pytania, które są zaczynem do badań. Wdaje się w dyskusje i polemiki, które budują współpracę lub kierują nas na konkretne ścieżki naukowe. Dzięki szerokim kontaktom międzynarodowym i programom wsparcia tych relacji, np. programowi Visiting Professors, partnerstwu uczelni nadmorskich SEA-EU, wymianie akademickiej Erasmus+ – działania te przybierają też coraz częściej charakter międzynarodowy. Sięgamy śmiało po finansowanie programów naukowych – zarówno to krajowe i międzynarodowe, jak i nasze wewnętrzne, uniwersyteckie. Korzystamy z „Programu małych grantów – UGrants”, Programu Humanistyki Gdańskiej. Nie będę przytaczał tu liczb, ponieważ większość projektów w tej chwili trwa i odpowiedni moment na ich podsumowanie będzie podczas inauguracji kolejnego roku akademickiego, jednak jestem przekonany, że działania w obszarze badawczym nie tylko są doskonale widoczne w szeroko pojętej społeczności akademickiej – osiągają zasięgi międzynarodowe, o czym świadczą liczne publikacje w prestiżowych zagranicznych czasopismach – ale też przekładają się na rozwijającą się doskonale współpracę z sektorem gospodarczym.

Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość doskonale pokazuje osoby, które na solidnych fundamentach naszej uczelni, postawionych wiele lat temu, budują teraźniejszość i przyszłość Uniwersytetu Gdańskiego. To Państwo – świetne pracowniczki i pracownicy, którzy odbierzecie za chwilę z rąk pani wojewody odznaczenia za pracę, znakomite dydaktyczki i dydaktycy nagrodzeni przez studentki i studentów nagrodami „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, wybitne badaczki i badacze, którym wręczymy Nagrody Naukowe im. prof. Karola Taylora, a w końcu – utalentowani młodzi ludzie nagrodzeni w konkursie Young Fahrenheit. Niezwykle ważne są także osiągnięcia administracji, wspierającej swoimi kompetencjami codzienne funkcjonowanie uczelni.

Z okazji Święta Uniwersytetu Gdańskiego dziękuję Wam wszystkim, wszystkim pracowniczkom, pracownikom, studentkom, studentom, doktorantkom i doktorantom naszej uczelni oraz instytucjom, które blisko z nami współpracują, za to, że wspólnie budujecie to, co dla nas najcenniejsze, nasz Uniwersytet Gdański.


Załączniki

  • 12 (38 kB)
    23.03.2024