Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Jubileusze i uroczystości 9 Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

utworzone przez | paź 4, 2022 | Jubileusze i uroczystości

prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego, z okazji inauguracji roku akademickiego 2022/2023

Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Państwo Prezydenci, Posłanki i Posłowie, Eminencje i Ekscelencje, Wysoki Senacie, Dostojna Profesuro, Szanowni Goście, Drodzy Studenci!

Nie ma przestrzeni bardziej tajemniczej i pociągającej niż morze. Dla nas, ludzi znad morza, jest to zadziwiająco proste i naturalne. Ale pod wieloma względami ta tajemnicza i pociągająca przestrzeń przypomina wprost naukę – jest tak samo niezgłębiona, a jej horyzont zdaje się być nieskończony. Ludzie morza i ludzie nauki mają z pewnością także cechy wspólne – upór, gotowość na spotykanie nowego, niepohamowaną chęć odkrywania.

Połączenie tych dwóch światów ziściło się w naszym partnerstwie Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego SEA-EU, w którym początkowo sześć, a obecnie już dziewięć europejskich uczelni z miast położonych nad brzegami naszego kontynentu połączyło siły w niezwykłym projekcie. Nasze badania naukowe i profil kształcenia w przeważającej mierze wynikają wprost z nadmorskiego położenia. Trzy lata trwania unikatowego porozumienia akademickiego SEA-EU to wspólne badania, współpraca i wymiana doświadczeń naszych naukowców, studentów i pracowników administracji z Kadyksem, Brestem, Kilonią, Splitem oraz Maltą.

SEA-EU – ten symboliczny akronim naszego konsorcjum, który fonetycznie jest jakże bliski anglojęzycznemu „do zobaczenia” to właśnie obietnica nieustannych ponownych spotkań w gronie przyjaciół, których zawsze nie możemy się doczekać.

Tegoroczną, uroczystą inaugurację roku akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim dedykujemy właśnie naszej niezwykłej przyjaźni. Przyjaźni, która połączyła nas z akademickimi ośrodkami nadmorskimi całej wspólnoty europejskiej, której czujemy się ważną i nierozerwalną częścią!

Symbolicznym zwieńczeniem naszych działań w pierwszej edycji tego fascynującego programu był międzynarodowy rejs naukowo-badawczy na pokładzie naszego supernowoczesnego statku badawczego r/v „Oceanograf”. Dzielnie przebył on ponad cztery tysiące mil morskich, zawijając do kolejnych portów, sukcesywnie zmieniając ekipy naukowców i studentów ze wszystkich uczelni partnerskich.

Przepłynęliśmy Kanał Kiloński, kanał La Manche, dotarliśmy na Biskaje i po raz pierwszy wypłynęliśmy na bezkres wód Atlantyku. Wszystko znakomicie się udało, a międzynarodowa ekipa naukowców zrealizowała trzy duże programy badawcze dotyczące m.in. oceny zanieczyszczenia mikroplastikami europejskich wód przybrzeżnych czy identyfikacji źródeł podwodnej emisji gazów cieplarnianych. Badacze wymieniali się informacjami, doświadczeniami, budowali zawodowe, ale też i bardziej osobiste relacje. Taka skala współpracy na morzu podczas jednej kampanii oceanograficznej jest niezwykle rzadka. Z pewnością rejs ten już dziś przeszedł do historii nie tylko na niwie badawczej, ale także jako najlepszy przykład silnej i przyjaznej integracji europejskiej. Na sukces rejsu pracowało tak wiele osób, że gdybym chciał tu wszystkim dziękować, tylko na tym musiałoby skupić się to przemówienie. Osobiście chciałbym jednak podziękować kapitanowi „Oceanografa”, Panu Andrzejowi Wawrzyniakowi z załogą oraz całemu niesamowitemu zespołowi naukowemu pod kierownictwem dr Aleksandry Brodeckiej-Goluch i prof. Adama Sokołowskiego.

Rejs SEA-EU dał też szansę włączenia w prace na morzu doktorantki Uniwersytetu w Odessie – Ksenii Andrejevej. Ksenia, na ten krótki czas, stała się niezwykłym ambasadorem Ukrainy na naszym pływającym europejskim uniwersytecie. Nie możemy się doczekać czasu, kiedy wrócimy do pełnej, niczym nie zakłóconej współpracy z naszymi przyjaciółmi z Odessy, Charkowa, Kijowa, Lwowa i innych ukraińskich ośrodków akademickich.

Nasza dotychczasowa współpraca w ramach partnerstwa SEA-EU spotkała się z uznaniem Komisji Europejskiej, która właśnie przyznała nam 14 mln euro na kontynuację projektu przez następne 4 lata w ramach kolejnej edycji programu. Dołączyli do nas nowi partnerzy z Uniwersytetu Parthenope w Neapolu, Uniwersytetu w Algarve oraz Uniwersytetu Nord w Bodo, których prorektorzy są tu dziś z nami. Jeszcze raz serdecznie witamy.

In mari via tua – znana i często przytaczana dewiza naszej uczelni to nie tylko kolektywne działania w ramach wspólnoty uniwersytetów europejskich, to także rozwój badań związanych z morzem, które prowadzone są niemal na wszystkich wydziałach naszej uczelni.

Naturalnym nawiązaniem i odpowiedzią na potrzeby rozwoju nowoczesnej gospodarki offshore’owej na Pomorzu jest nowo powołane Centrum Badań nad Gospodarką Morską. Jego rolą będzie udzielanie wsparcia i połączenie działań zarówno naukowców, jak i firm, które zajmują się tą dziedziną. W tym obszarze jesteśmy także coraz skuteczniejsi projektowo – uzyskaliśmy poważne wsparcie w ramach programu Horyzont Europa dla projektu CRISTAL, którego zadaniem jest współtworzenie, testowanie i wdrażanie zintegrowanych i innowacyjnych rozwiązań w celu usprawnienia różnych gałęzi transportu morskiego i żeglugi. W minionym roku akademickim przystąpiliśmy także wraz z rektorami wszystkich nadmorskich uczelni w Polsce do Konsorcjum Naukowego „Nauka dla Morza”, mającego na celu współpracę na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej z udziałem polskiego biznesu i polskich instytucji naukowych.

W bardzo wielu obszarach reagujemy także błyskawicznie na najważniejsze wyzwania społeczne, którym nie sposób sprostać bez badaczek i badaczy. W minionych dwóch latach nasi naukowcy odegrali niezwykle ważną rolę w zakresie diagnostyki i badań epidemicznych COVID-19. Patrząc na najbardziej aktualne wyzwania, trzeba chociażby przytoczyć badania pani profesor Hanny Mazur- -Marzec, która w bardzo krótkim czasie odkryła, że za zatrucie Odry na niespotykaną dotychczas skalę odpowiadają zidentyfikowane przez nią ichtioksyny, wytwarzane przez złote algi.

Nie mogę przy tym nie podzielić się z Państwem ogólną refleksją, która nasuwa się w tym kontekście – niestety po naukowców sięga się i chętnie, i z nadzieją, właśnie w sytuacjach kryzysowych. Powiedzmy jednak dobitnie – naukowcy, jak i całe uniwersytety, powinni być w centrum uwagi polityki państwa przez cały czas, niezależnie od doraźnych wyzwań i kryzysów. Polityka ta musi w sposób zdecydowany potwierdzać sens istnienia instytucji naukowych i akademickich w Polsce, przede wszystkim poprzez odważne i adekwatne finansowanie naszej działalności. Cieszą zapowiedzi ministerstwa co do stopniowej regulacji naszych wynagrodzeń. Bez zdecydowanych i odważnych decyzji co do znaczącego zwiększenia nakładów na naukę będziemy po prostu coraz bardziej oddalać się od rozpędzonej nauki światowej.

Nasza uczelnia ma olbrzymi potencjał, porównywalny z dobrymi europejskimi ośrodkami akademickimi, czego doświadczamy chociażby w naszym partnerstwie SEA-EU. Jednak bez znacząco zwiększonego finansowania będzie nam coraz trudniej skutecznie konkurować i utrzymać potencjał naukowy oraz obsługę administracyjną i techniczną uczelni.

Szanowni Państwo, miniony rok upłynął nam pod znakiem ewaluacji jakości działalności naukowej. Kategorię A przyznano naszej psychologii, naukom socjologicznym, naukom prawnym, naukom o sztuce i naukom fizycznym. W kolejnych 11 dyscyplinach nauki otrzymaliśmy kategorię B+, utrzymując tam pełnię uprawnień akademickich. Liczymy też na pozytywne rozpatrzenie naszych odwołań w tym zakresie.

Istotniejsze jest to, iż w ciągu ostatnich lat znacznie poprawiliśmy efektywność publikacyjną we wszystkich dyscyplinach naukowych. To nie tylko wzrost ilościowy, ale przede wszystkim – jakościowy. Dość powiedzieć, że w przeciągu ostatnich lat udział publikacji w tzw. pierwszym kwartylu (czyli w 25% światowych czasopism o najwyższym współczynniku wpływu) podwoił się. Rośnie także dynamicznie liczba monografii wydawanych w prestiżowych wydawnictwach w naukach społecznych i humanistycznych – tu również niemal podwoiliśmy ich liczbę w ciągu ostatnich dwóch lat. Warto dodać, że samo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego w minionym roku opublikowało aż 236 tytułów.

Obecnie na Uniwersytecie Gdańskim realizujemy 325 projektów krajowych, głównie z Narodowego Centrum Nauki, o łącznej wartości przekraczającej 200 mln zł, co daje nam 5 miejsce wśród uczelni w Polsce. Aktualnie realizujemy także 31 projektów międzynarodowych o łącznej wartości przekraczającej 40 mln zł, z tego 17 z nich realizowanych jest w ramach programu Horyzont 2020 i kolejne 3 w ramach programu Horyzont Europa. Warto przy tym wspomnieć że nasza uczelnia zajęła drugie miejsce wśród polskich jednostek, które pozyskały najwyższe finansowanie w europejskich projektach w ramach filaru Science with and for Society.

Za te wszystkie osiągnięcia, coraz to nowsze inicjatywy badawcze i spektakularne sukcesy naukowe, które uzyskują tak istotne wsparcie, chciałbym całej naszej społeczności akademickiej z całego serca podziękować i pogratulować!

Tak dobre rezultaty to wynik ciężkiej pracy naszych badaczek i badaczy, ale też wsparcie licznych programów doskonałościowych realizowanych w naszej uczelni. Tylko w tym roku w ramach „Programu publikacyjnego UG” wsparliśmy ponad 700 autorów kwotą 1,6 mln zł. W ramach konkursu na projekty UGrants dofinansowano 105 wniosków, a pierwsza odsłona „Programu młodych liderów grup badawczych UG – junG”, wesprze 4 grupy badawcze, które mamy nadzieję już niedługo tryumfować będą z grantami ERC. Niezmiennie intensywnie wspieramy rozwój naszej humanistyki; w tym roku kolejne 7 projektów uzyskało wsparcie naszego unikatowego Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej. W tym roku zaproponowaliśmy także nowy program – staży zagranicznych dla młodych naukowców UG, pierwsze wnioski są już w trakcie realizacji.

Od 6 lat Uniwersytet Gdański szczyci się prestiżowym wyróżnieniem HR Excellence. W tym roku został przeprowadzony audyt Komisji Europejskiej weryfikujący, czy nasza uczelnia nadal działa zgodnie z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Audytorzy jednogłośnie podjęli decyzję o przedłużeniu wyróżnienia na kolejne 3 lata.

Jak wspomniałem – badania prowadzone w naszej uczelni służą społeczeństwu w sposób praktyczny. Dlatego też ważna jest komercjalizacja badań i wdrażanie ich wyników do praktyki gospodarczej. W tym obszarze działa m.in. nasza spółka celowa Univentum Labs, która w mijającym roku akademickim zrealizowała kolejne intratne kontrakty, prowadząc prace badawcze i eksperckie. W ostatnim roku powołano pierwszy na UG spin-off z kapitałem zagranicznym, którego celem jest komercjalizacja rozwiązań z dziedziny kryptografii kwantowej. Z kolei Centrum Transferu Technologii wspiera naszych pracowników w zdobywaniu patentów – ubiegły rok to kolejne 15 zgłoszeń patentowych polskich i 11 wyłącznych w Polsce, 6 zgłoszeń w procedurze międzynarodowej oraz do Europejskiego Urzędu Patentowego. Z kolei Centrum Analiz i Ekspertyz w okresie ostatnich 12 miesięcy podpisało 17 umów i ofert na kwotę blisko 50 mln zł.

Mówiąc o wdrożeniach, ewaluacji, ocenach, nie sposób pominąć naszych coraz lepszych pozycji w rankingach – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dzięki naszym intensywnym działaniom w zakresie umiędzynarodowienia, innowacyjności, efektywności naukowej, ale też rosnącemu ogólnopolskiemu prestiżowi akademickiemu Uniwersytet Gdański awansował w tym roku w rankingu „Perspektyw” aż o 7 miejsc i jest obecnie 16 uczelnią w Polsce i 6 wśród uniwersytetów. To najlepsza jak dotąd pozycja naszej uczelni w tym zestawieniu, choć pewnie Państwa nie zaskoczę, mówiąc, że aspirujemy znacznie wyżej.

Dalsze umiędzynarodowienie uczelni jest jednym ze strategicznych obszarów naszego działania. W tym roku uruchomiliśmy prestiżowy program pn. Visiting Professors, dzięki któremu gościliśmy już 17 naukowców z 12 krajów, zrealizowaliśmy prawie 600 umów w programie Erasmus+, z którego skorzystali nie tylko studenci, ale też naukowcy, dydaktycy i co równie ważne – kadra administracyjna uniwersytetu.

Nasze osiągnięcia w tym zakresie zostały, można powiedzieć, wymiernie wycenione w euro. W rozstrzygniętym w tym roku konkursie wniosków, w sektorze „szkolnictwo wyższe akcja KA131” Uniwersytet Gdański otrzymał trzeci co do wielkości budżet wśród wszystkich polskich uczelni, uzyskując ponad 3 mln euro. Cieszymy się bardzo, że dotychczasowa bliska współpraca z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, zaowocowała otwarciem we wrześniu właśnie u nas, w tym spektakularnym budynku Biblioteki Głównej UG, biura InnHUB Erasmus+ Gdańsk, trzeciego takiego ośrodka w kraju. Misją tego „węzła innowacji” jest merytoryczne i finansowe wsparcie projektów edukacyjnych i rozwojowych.

Naszą misją jest także wzbogacanie naszej oferty edukacyjnej o kierunki studiów w języku angielskim. W tym roku uruchomiliśmy kolejne dwie specjalności: Logistics and Mobility oraz Digital Chemistry. Kolejne trzy kierunki przygotowywane są właśnie z naszymi partnerami z SEA-EU.

Dumny jestem także z sukcesu UG w prestiżowym rankingu Times Higher Education Impact Rankings, w którym awansowaliśmy aż o 200 pozycji na świecie względem roku ubiegłego i jesteśmy jedną z najwyżej sklasyfikowanych polskich uczelni pod względem oceny polityki naszej aktywności w zakresie realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego stanowimy niekwestionowaną czołówkę tego zestawienia.

To obecnie jeden z najbardziej prestiżowych, złożonych i rozwijających się rankingów. Idea Zielonego Uniwersytetu jest wcielana w różnych obszarach naszego życia akademickiego. Znalazła też odzwierciedlenie w po raz pierwszy wprowadzonym u nas Akademickim Budżecie Obywatelskim.

Tak, ważne są dla nas wartości społeczne – jako jedna z pierwszych uczelni wprowadziliśmy w ubiegłym roku Plan wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim. Działania równościowe na lata 2022–2023. Powstała także, chyba jedyna taka w polskich uczelniach, strona internetowa Kobiety w nauce. Za obie inicjatywy chciałbym przy tym podziękować całej Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności UG pod kierownictwem Pani profesor Ewy Łojkowskiej. Działania te znalazły odzwierciedlenie w wystawie pt. „Pionierki. Badaczki. Liderki. Kobiety gdańskiej nauki”, którą latem – wspólnie z Muzeum Gdańska – przygotowało Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego.

W tym kontekście jakże ucieszył nas fakt otrzymania w ubiegłym roku Nagród Naukowych im. Jana Heweliusza za wybitne osiągnięcia naukowe w obu kategoriach przez niezwykłe badaczki z Uniwersytetu Gdańskiego – Panią prof. Ewę Łojkowską i Panią prof. Małgorzatę Omilanowską-Kiljańczyk.

Szanowni Państwo – w Uniwersytecie Gdańskim również rok temu zainaugurowaliśmy przestrzeń wystawową, tu, w Bibliotece Głównej. Otworzyła ją wystawa niezwykłych rysunków Andrzeja Wajdy, od maja zaś można było oglądać zbiory nawiązujące do dzieł Szekspira i upamiętniające profesora Jerzego Limona pt. „Gdańskie ślady Szekspira. Chodowiecki & Limon”.

Dziś, po tej części uroczystości, zainaugurujemy kolejną wystawę, tym razem malarstwa Pani prof. Anety Oniszczuk-Jastrząbek, ale o tym opowiemy w dalszej części uroczystości.

Kultura uniwersytecka związana jest przede wszystkim z kulturą studencką. Działalność Akademickiego Centrum Kultury po ciężkim pandemicznym okresie nabiera znów rozpędu – Akademicki Chór zdobywa kolejne prestiżowe nagrody i wyróżnienia. Z sukcesem rozpoczęło działalność Studio Wokalne, nowa chluba ACK UG. Fantastyczne wykonanie przez zespół koncertu piosenek Adele spotkało się z gorącym przyjęciem i dobrze wróży tej inicjatywie na przyszłość.

Wielkim poruszeniem był dla nas haniebny najazd Rosji na Ukrainę. Zaczęliśmy działać od pierwszych dni tej niczym nieuzasadnionej wojny. Studenci Uniwersytetu Gdańskiego już następnego dnia po jej wybuchu zorganizowali trwającą kilka miesięcy zbiórkę darów, w wyniku której przyjęliśmy i przekazaliśmy Ukrainie oraz przybyszom z terenów ogarniętych wojną około 25 ton darów o kilkumilionowej wartości. W sumie wyjechało od nas blisko 1000 transportów. Dla celów zakwaterowania uchodźców przekazaliśmy nasze dwa akademiki w Sopocie i oficyny Pałacu w Leźnie – do dziś schronienie znajduje tam blisko 500 osób. Parlament Studentów UG zorganizował zbiórkę rowerów i hulajnóg dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, a na Wydziale Chemii powołaliśmy punkt dziennej opieki dla dzieci uchodźców. Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej, Wydział Filologiczny oraz Centrum Języków Obcych UG przygotowały, jako bodaj pierwsze w Polsce, webinaria i kursy języka polskiego jako języka obcego. Przyjęliśmy, na krótkie pobyty naukowe w ramach dostępnych grantów i projektów naukowych, naukowców z Ukrainy, obecnie prowadzimy szkolenia dla ukraińskich nauczycieli, aby ułatwić im podjęcie pracy w polskich instytucjach oświatowych.

Niewątpliwym podsumowaniem naszego zaangażowania w te działania była organizacja, wspólnie z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, ogólnopolskiej konferencji „Solidarni z Ukrainą”, poświęconej wypracowaniu systemowych rozwiązań pomocy, którą polska społeczność akademicka zaoferowała i może oferować naszym wschodnim sąsiadom. Ta pomoc i zaangażowanie się nie kończą, przyjmują tylko nowe formy, w zależności od aktualnych potrzeb walczących Ukraińców. Wzruszające było dla nas niedawne spotkanie z dziećmi ukraińskich bohaterów. To z myślą o dzieciach walczących na froncie żołnierzy, które spędziły w naszej uczelni dwa tygodnie, ACK zorganizowało szkołę letnią. Stałe wsparcie we wszystkich naszych działaniach pomocowych mamy ze strony wielkiego przyjaciela Uniwersytetu Gdańskiego – konsula Ukrainy Aleksandra Płodystyja. Oleg, dziękujemy Ci za stałą obecność! Informacje o ofensywie ukraińskiej armii napawają nas nadzieją, że wojna zakończy się zwycięstwem dzielnego narodu ukraińskiego.

Jestem przekonany, że tak szeroko zakrojona i długotrwała pomoc i zaangażowanie tak wielu naszych studentów i pracowników na rzecz Ukrainy nie byłyby możliwe, gdybyśmy nie należeli do jednej wspólnoty akademickiej. Tak, wspólnota, jedność, wspólne ideały, łączą nas jak nigdy dotąd, łączą nas, bo to miejsce – Uniwersytet – jest dla nas po prostu bardzo ważne. Jestem dumny i wzruszony, że doświadczam razem z Państwem, całą społecznością akademicką Uniwersytetu Gdańskiego, tej jedności ideałów i poczucia prawdziwej wspólnoty. Za to wszystko z całego serca chciałbym Państwu szczerze i gorąco podziękować!

Chciałbym też podziękować instytucjom i ich przedstawicielom, którzy wspomagają Uniwersytet Gdański nieustannie w różnych obszarach – dziękuję wojewodzie pomorskiemu Panu Dariuszowi Drelichowi, marszałkowi województwa pomorskiego Panu Mieczysławowi Strukowi. Dziękuję także szczególnie Pani prezydent Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz, Panu prezydentowi Sopotu Jackowi Karnowskiemu, Panu prezydentowi Gdyni Wojciechowi Szczurkowi wraz z zespołami ich wiceprezydentów, którzy wspierają naszą uczelnię na bardzo wielu płaszczyznach i z którymi realizujemy szereg projektów.

Nie mogę też nie wspomnieć o doskonale rozwijającej się współpracy w ramach Uczelni Fahrenheita, na kanwie której budujemy fundament skonsolidowanego i silnego gdańskiego ośrodka akademickiego. Wspólnie z naszymi partnerami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej prowadzimy coraz intensywniejsze prace związane z dalszą federalizacją. Symbolem coraz bliższej naszej współpracy było uroczyste i wspólne otwarcie roku akademickiego uczelni wyższych z udziałem senatorów i rad wydziałów, które odbyło się po raz pierwszy w Gdańsku w minioną sobotę. Dziękuję też za zaufanie i wzajemne wsparcie kolegom rektorom: rektorowi Politechniki Gdańskiej – prof. Krzysztofowi Wilde, który w ubiegłym roku akademickim prowadził tę rozpędzoną lokomotywę zmian, i rektorowi GUMed – prof. Marcinowi Gruchale, który to kierownictwo w tym roku akademickim przejął. Słowa podziękowania należą się też Pani prof. Adrianie Zaleskiej- -Medynskiej – dyrektorce Związku Uczelni.

Za nami również rok trudnych pożegnań. Wraz z odchodzącymi żegnamy część historii naszej uczelni. Staramy się jednak też dbać o pamięć zasłużonych, zmarłych pracowników uczelni – w minionym roku akademickim nadaliśmy uroczyście imię rektora prof. Andrzeja Ceynowy skwerowi przy budynku Neofilologii, sala teatralna otrzymała imię prof. Jerzego Limona, a patronem nowo powstałego Centrum Teatralnego UG został prof. Jan Ciechowicz.

W minionym roku pożegnaliśmy:

• doktorów honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego: Madeleine Albright, prof. Yi Lijun, prof. Oswalda Leroy’a
• dziekana Wydziału Nauk Społecznych prof. Tadeusza Dmochowskiego
• profesorów: Stefana Angielskiego, Dorotę Czykier-Wierzbę, Bohdana Dziemidoka, Jadwigę Kotarską, Mariana Kwapisza, Piotra Lassa, Wiesława Makarewicza, Barbarę Okoniewską, Jarosława Pykacza, Henryka Renka, Halinę Stasiak, Floriana Stasika, Krzysztofa Szałuckiego, Jacka Taraszkiewicza, Stanisława Wryczę,
• adiunktów i wykładowców: Czesława Demela, Janusza Golichowskiego, Leoncjusza Leszczyńskiego, Wojciecha Portalskiego, Stanisława Rzymowskiego, Romualda Stańczyka, Marka Szutowicza, Kazimierza Zimnego,
• pracowników administracji: Zbigniewa Brylewicza, Alicję Brzuskę, Kamilę Chomicz-Sokołowską, Stanisławę Kamińską, Wandę Najmowicz, Danutę Zyśk, Jadwigę Wiśniewską,
• studentów: Karolinę Derlatkę, Bartka Paczkowskiego, Kamila Włochala.

Proszę Państwa o powstanie i uczczenie ich pamięci chwilą ciszy.

Dziś na tej sali są z nami osoby, które mają szansę pisać kolejne, nowe rozdziały historii uczelni. Tu zwracam się do studentów I roku, a przyjęliśmy ich niemal 11 tys. w tegorocznej rekrutacji: rozpoczynając naukę w uniwersytecie, pamiętajcie, proszę, że wiedza i praca bez umiejętności społecznych, empatii, wrażliwości i otwarcia na drugiego człowieka, zrozumienia potrzeb innych – jest tylko zbiorem danych i definicji.

W nowym roku akademickim życzę Wam, żebyście znaleźli radość odkrywania nieznanego, a także, rozpoczynając niewątpliwie nowy rozdziała swojego życia, nowych doświadczeń, przyjaźni, czuli się dobrze i pewnie na bezkresnych wodach naszej uczelni. Stefan Żeromski, jak pamiętacie z liceum, zafascynowany pięknem polskiego morza napisał w Przedwiośniu: „nauka jest jak niezmierne morze […]. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”.

Życzę więc nam wszystkim, żeby to pragnienie nie ustawało, po prostu, bądźcie ciekawi świata i mądrze dbajcie o swoją ciekawość i dociekliwość, reszta przyjdzie sama.

Szanowni Państwo, przed nami trudne wyzwania nadchodzącego czasu. Zagrożone jest światowe bezpieczeństwo, nadciąga kryzys gospodarczy, a nam wszystkim brakuje stabilizacji. Głęboko jednak wierzę, że siłą naszej wspólnoty akademickiej solidarnie pokonamy wszelkie przeciwności. Nie wszystko zależy od nas, ale ważne jest, żebyśmy się po prostu wzajemnie rozumieli, wzmacniali i byli świadomi, że budujemy coś bardzo, bardzo ważnego.

QUOD BONUM FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT!

Rok akademicki 2022/2023 uważam za rozpoczęty!


Załączniki