Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Jubileusze i uroczystości 9 Spotkanie z profesorem Jackiem Zauchą

Spotkanie z profesorem Jackiem Zauchą

utworzone przez | sty 24, 2024 | Jubileusze i uroczystości

23 listopada 2023 roku w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odbyło się uroczyste spotkanie z prof. dr. hab. Jackiem Zauchą z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2022.

Profesor dr hab. Jacek Zaucha

Profesor ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, od lat współpracujący z Instytutem Morskim Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Jest współtwórcą Agendy Terytorialnej UE 2020 i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Kierował również pracami nad przygotowaniem pierwszego polskiego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Na Uniwersytecie Gdańskim pełni m.in. funkcję kierownika Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego, senatora i członka Rady Dyscypliny. Profesor Zaucha jest ekspertem Narodowego Centrum Nauki, członkiem Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Pomorskiej Rady Inwestycyjnej ds. Instrumentów Zwrotnych oraz Pomorskiego Forum Terytorialnego przy Marszałku Województwa Pomorskiego. Pełnił funkcje przewodniczącego Komitetu Zagospodarowania i Planowania Przestrzennego Regionu Bałtyckiego oraz wicesekretarza tej sieci współpracy.


Profesor dr hab. Jacek Zaucha jest twórcą podwalin ekonomii przestrzennej obszarów morskich, autorem pierwszych na świecie publikacji na ten temat. Jego badania koncentrują się wokół zagadnień planowania i zagospodarowania przestrzennego, rozwoju przestrzennego, rozwoju obszarów morskich, spójności terytorialnej, polityki spójności UE oraz integracji bałtyckiej.

Podczas spotkania laureat Pomorskiego Nobla, jak potocznie nazywana jest Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, wygłosił niezwykle ciekawy, autorski wykład popularnonaukowy pt. „Przestrzeń terra incognita?”, w którym przedstawił ewolucję spojrzenia na kształtowanie przestrzeni morskiej, przywołując podwaliny teoretyczne i praktyczne implikacje utworzenia morskiej ekonomii przestrzennej. Po wykładzie odbyła się równie inspirująca i dynamiczna debata z udziałem dr. hab. Jarosława Czochańskiego, dr. Marka Stępy oraz dr. Wiktora Szydarowskiego. Była ona poświęcona przestrzeni jako tematowi badawczemu.

W spotkaniu wzięli udział liczni przedstawiciele władz Miasta Gdańska, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Morskiego Instytutu Rybackiego, rodzina, przyjaciele i sympatycy prof. Zauchy. Całemu wydarzeniu towarzyszyły wspomnienia z życia i drogi naukowej profesora, anegdoty i historie, jak również wirtualne wywiady.

Uroczystość odbywającą się w przepięknej Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego uświetniły wspaniałe akcenty muzyczne, w tym operowe (Julia Iwaszkiewicz – sopran, Emilia Grażyńska – fortepian), koncert zespołu Jakubowe Muszelki (Leszek Hinc ‒ gitara, śpiew, Joanna Kandzora ‒ śpiew) do tekstów Jacka Kaczmarskiego oraz etiuda Teatru Sztuka na Wynos z Krakowa.

oprac. dr Magdalena Markiewicz


Załączniki

  • 12-13 (659 kB)
    23.01.2024