Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Jubileusze i uroczystości 9 Święto Uniwersytetu Gdańskiego

Święto Uniwersytetu Gdańskiego

utworzone przez | kwi 21, 2023 | Jubileusze i uroczystości

W TYM ROKU NA WYDZIALE MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

20 marca minęły 53 lata od powołania Uniwersytetu Gdańskiego. Z tej okazji w auli budynku Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UG. Uroczystość, która była transmitowana w internecie z tłumaczeniem na język migowy, poprowadziła Dorota Hebel z Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego oraz wejścia Senatu, a także od odśpiewania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej przez Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr Anety Majdy. Oficjalnego otwarcia posiedzenia Senatu dokonał JM Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski. Powitał on zgromadzonych gości: w pierwszej kolejności wybitnych naukowców, którzy podczas tej uroczystości otrzymali tytuły profesora honorowego UG – prof. Małgorzatę Książek-Czermińską i prof. Antoniego Śliwińskiego, a następnie przybyłych dyplomatów, przedstawicieli władz kościelnych i państwowych, instytucji prawniczych oraz urzędów i służb państwowych, rektorów zaprzyjaźnionych uczelni, rektorów seniorów Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawicieli instytucji naukowych, edukacyjnych i instytucji kultury, przedstawicieli świata biznesu, stowarzyszeń absolwentów, a także wszystkich członków społeczności akademickiej UG i przyjaciół naszej uczelni.

Następnie rektor UG, prof. Piotr Stepnowski, wygłosił przemówienie, w którym nawiązał do historii naszej Alma Mater, opowiedział o wielu ważnych działaniach i inicjatywach podejmowanych aktualnie przez Uniwersytet Gdański, a także o naszych planach na przyszłość. Wiele uwagi poświęcił naukom uprawianym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, będącym gospodarzem uroczystości, oraz ich związkom z innymi naukami uprawianymi w naszej uczelni. Rektor poinformował też o utworzeniu na Uniwersytecie Gdańskim Szkoły Doktorskiej Teorii Informacji Kwantowej i wręczył prof. Łukaszowi Rudnickiemu powołanie na organizatora i pierwszego dyrektora tejże szkoły.

Po wygłoszeniu przez rektora UG przemówienia na dużym ekranie wyświetlono wystąpienie prof. Haralda Weinfurtera – wybitnego fizyka, który w nadchodzącym roku akademickim obejmie Katedrę im. prof. Wacława Szybalskiego, ustanowioną w naukach ścisłych i przyrodniczych. Profesor nie mógł przybyć na uroczystość z powodu choroby, ale przemówił do zgromadzonych w auli – jak to określił JM Rektor – za pomocą „technicznych środków komunikowania na odległość”. Profesor Weinfurter wyraził wdzięczność za propozycję objęcia Katedry im. prof. Wacława Szybalskiego i podzielił się swoimi doświadczeniami z sięgającej roku 1989 współpracy z naukowcami z UG. Wypowiedział przy tym wiele ciepłych słów na temat naszej uczelni i oświadczył, że liczy na ekscytujący rok z Uniwersytetem Gdańskim.

Po wystąpieniu prof. Weinfurtera głos zabrał dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, prof. Piotr Bojarski. Dokonał on prezentacji kierowanej przez siebie jednostki i złożył podziękowania wszystkim tym, których praca i wysiłek na przestrzeni lat doprowadziły do pozytywnych zmian w zakresie infrastruktury wydziału, istotnie przyczyniającego się do budowania renomy naszej uczelni.

Kolejnym punktem uroczystości było nadanie tytułów profesora honorowego wspomnianym już wybitnym badaczom – prof. Antoniemu Śliwińskiemu i prof. Małgorzacie Książek-Czermińskiej.

Dziekan WMFiI, prof. Piotr Bojarski, wygłosił laudację na cześć prof. Śliwińskiego i odczytał treść dyplomu, a następnie JM Rektor nadał profesorowi tytuł, na moment kładąc berło rektorskie na jego ramieniu. Profesor honorowy we wzruszającym wystąpieniu złożył podziękowania licznym, ważnym dla niego osobom, które miał szczęście spotkać w swoim życiu prywatnym i zawodowym, oraz zachęcił do przeczytania swojej ostatniej, autobiograficznej pracy, która powinna ukazać się drukiem już wkrótce. Życzył też Uniwersytetowi Gdańskiemu i całej naszej społeczności akademickiej, zwłaszcza studentom, dalszych osiągnięć, sukcesów i świetlanej przyszłości.

Następnie laudację na cześć prof. Książek-Czermińskiej wygłosiła dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Urszula Patocka-Sigłowy. Pani dziekan odczytała też treść dyplomu, a JM Rektor dokonał aktu nadania tego zaszczytnego tytułu. Profesor Małgorzata Książek-Czermińska podziękowała za otrzymaną godność JM Rektorowi, Senatowi oraz prof. Patockiej-Sigłowy, inicjatorce uhonorowania pani profesor tym tytułem. Podziękowała też swojej rodzinie, na której wsparcie zawsze mogła liczyć. Profesor Książek-Czermińska zaprosiła też uczestników uroczystości do wspólnej refleksji nad teraźniejszością i przyszłością uniwersytetu, a szczególnie jakże bliskiej jej humanistyki.

Po odśpiewaniu przez Akademicki Chór UG hymnu Gaude Mater Polonia przyszedł czas na wręczenie przez prorektora ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Arnolda Kłonczyńskiego, nagród i wyróżnień w konkursie „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza za rok 2022. Laureatami nagród zostali: prof. Maciej Nyka z Wydziału Prawa i Administracji, dr Konrad Knoch z Wydziału Nauk Społecznych i mgr Lucyna Kupper z Centrum Języków Obcych. Wyróżnienia otrzymali: prof. Joanna Fac-Beneda z Wydziału Oceanografii i Geografii, dr Marta Frankowska z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, prof. Krzysztof Najman z Wydziału Zarządzania i dr Grzegorz Stasiłojć z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Następnie prorektor ds. badań naukowych, prof. Wiesław Laskowski, wręczył Nagrody Naukowe im. prof. Karola Taylora za rok 2022. Otrzymali je: prof. Radosław Kossakowski z Wydziału Nauk Społecznych, prof. Włodzimierz Meissner z Wydziału Biologii i prof. Janusz Rak z Wydziału Chemii.

Z kolei prezes Zarządu spółki celowej Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs, prof. Wojciech Bizon, wręczył nagrody laureatom drugiej edycji konkursu Young Fahrenheit. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła dr Agata Motyka-Pomagruk z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, drugie miejsce – mgr Konrad Schlichtholz z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, a trzecie – dr Klaudia Godlewska z Wydziału Chemii.

Kolejnym punktem uroczystości był koncert Akademickiego Chóru UG, poprzedzony bardzo miłym akcentem, którym było wręczenie przez JM Rektora okolicznościowego dyplomu z okazji złotego jubileuszu, który nasz chór obchodzi w tym roku. Dyplom odebrała dr Aneta Majda, a następnie chór wykonał dwa utwory z jubileuszowej płyty, wydanej z okazji 50-lecia istnienia zespołu. Były to piosenki Okularnicy i Do zakochania jeden krok. Publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami. Występ skomplementował także rektor, prof. Piotr Stepnowski, który – korzystając z okazji – złożył nieobecnemu na uroczystości z powodów zdrowotnych dyrygentowi chóru, prof. Marcinowi Tomczakowi, życzenia zdrowia i pomyślności, a następnie zaprosił zgromadzonych do zwiedzania świeżo wyremontowanej części Instytutu Matematyki i zamknął uroczyste posiedzenie Senatu.

Łukasz Bień


Załączniki