Strona główna 9 Wydania Internetowe 9 2023 9 Sztuka kreatywnego pisania na UG

Sztuka kreatywnego pisania na UG

utworzone przez | mar 8, 2023 | 2023, Jednostki UG, Nauka i edukacja

Od nowego roku akademickiego Uniwersytet Gdański będzie kształcił osoby, które chcą związać swoją przyszłość z pisaniem. Wydział Filologiczny wzbogaca ofertę o kierunek sztuka kreatywnego pisania. W marcu informacja o tym pojawi się na stronach internetowych naszej uczelni. To zupełnie nowa oferta w naszym regionie.

Kierunek jest propozycją dla osób, które chcąc realizować pisarskie pasje, pragną pogłębić swoją kulturę literacką. Jest to oferta dla tych, którzy stawiając na jakość, swoją przyszłość wiążą z tworzeniem rozmaitych tekstów użytkowych, krytycznych czy artystycznych. Ogromną wartością dla przyszłości tego kierunku jest wsparcie miasta Gdańska. Na początku stycznia rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski razem z panią prezydent Aleksandrą Dulkiewicz podpisali list intencyjny. Na jego mocy Gdańsk zobowiązuje się m.in. do zapraszania znanych pisarzy, którzy poprowadzą dla studentów tzw. warsztaty autorskie. Gwarantuje to przyszłym absolwentom kontakt z twórcami literackimi o największym doświadczeniu. Ponadto w ramach programu Gdańsk Miasto Literatury planowane są wspólne konferencje i warsztaty. Dzięki temu Uniwersytet Gdański jeszcze mocniej zaakcentuje swoją aktywność jako platforma skupiająca środowiska naukowe i twórcze.

– Sztuka kreatywnego pisania to wszechstronny kierunek studiów umożliwiający swobodne poruszanie się w szeroko rozumianym świecie tekstów, zarówno jako ich twórca, jak i jako odbiorca – mówi dr hab. Dariusz Szczukowski, prof. UG, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, i zaraz dodaje:

– W ramach kierunku proponujemy zajęcia praktyczne związane z kształceniem warsztatu pisarskiego, w tym copywritingu. Wszystkie prowadzone będą przez doświadczonych praktyków, zarówno pisarzy, poetów, tłumaczy, jak i redaktorów. Część z naszych wykładowców na stałe współpracuje z takimi pismami, jak „Topos” i „Blizna”. Zajęcia prowadzone na tym kierunku zapewnią także wszechstronne wykształcenie teoretyczne, które pozwoli na rozumienie i interpretację różnych tekstów kultury ze świata literatury, filmu, teatru, sztuki multimedialnej, gier video, a także zjawisk związanych z funkcjonowaniem rynku literackiego i wydawniczego. Warto dodać, że w ramach działającego na naszym wydziale Koła Naukowego Teoretyków Literatury UG wydajemy pismo „Almanax”, w którym publikowane są utwory naszych studentów i absolwentów. Słuchacze nowego kierunku również będą mieli taką możliwość.

Studentki i studenci sztuki kreatywnego pisania dzięki warsztatom pisarskim zyskają możliwość współpracy i spotkań z wykładowcami naszej Alma Mater, wśród których jest przecież wielu cenionych i znanych pisarzy, a także z twórcami wywodzącymi się spoza Trójmiasta. To oni pomogą rozwinąć ich kreatywność. W większości podobnych kierunków w Polsce nazwa kierunku ogranicza się przeważnie do słów „sztuka pisania”. Widniejące w nazwie nowego kierunku na Uniwersytecie Gdańskim określenie „kreatywność” nie pojawiło się przypadkowo. – W naszym rozumieniu „kreatywność” nierozerwalnie łączy się z wolnością i wyborem – tłumaczy dr hab. Mariusz Kraska, prof. UG z Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej, jeden z pomysłodawców kierunku. – Tym samym, obok zapewne licznych praktycznych zadań i różnego rodzaju tekstowych próbek, studenci sztuki kreatywnego pisania na takich przedmiotach, jak projekt literacki, czy nieco później, w ramach seminaryjnych spotkań służących przygotowaniu dyplomowej pracy, właściwie ograniczeni będą tylko swoją wyobraźnią. To od ich pomysłu zależeć będzie, jaki rodzaj czy typ pisarskiego rzemiosła zechcą realizować w ramach uniwersyteckich obowiązków. Przy czym efektem ich twórczych aktywności będą mogły się stać zarówno teksty artystyczne, jak i prace krytycznoliterackie, eseistyczne czy analityczne, a przecież akademickie życie to nie tylko realizacja obowiązków związanych ze zdobywaniem wiedzy na przedmiotach uwzględnionych w toku studiów. To chociażby także możliwość zakładania różnego rodzaju kół dających szansę pogłębiania swoich zainteresowań, rozwijania własnych kompetencji i projektów.

Jak podkreśla prof. Mariusz Kraska, ideą, która stoi za podstawowym założeniem planu studiów, nie jest obietnica, że ktoś zostanie pisarzem. – Chodzi o coś innego, ale nie mniej istotnego – podkreśla. – Przy pracy nad programem nowego kierunku wzięto pod uwagę konieczność stworzenia przyjaznego ekosystemu dla rozwijania twórczego potencjału, wrażliwości artystycznej i estetycznej. Temu celowi ma służyć blok zajęć poświęcony kanonowi literackiemu. Z kolei zajęcia z literatury najnowszej ukierunkowane będą na aktualności rynku literackiego. To właśnie w tym obszarze estetycznych i artystycznych zainteresowań mieszczą się też przedmioty mające w założeniu pomóc zorientować się absolwentom sztuki kreatywnego pisania w bieżącej sytuacji pisarza na rynku mediów czy na rynku wydawniczym. Mówiąc jednak o estetycznym ekosystemie, należy także pamiętać o kulturowym kontekście współczesności, w której coraz ważniejszą, jeśli nie dominującą pozycję, zajmują zjawiska z kręgu kultury popularnej. To dlatego w planie studiów znalazły się przedmioty poświęcone literaturze gatunkowej – kryminałowi, horrorowi i fantastyce w jej różnych wcieleniach; powieści graficznej, książce dla dzieci i młodzieży. Nie zapomnieliśmy również o kinie, teatrze, grach wideo, a więc segmentach artystycznych niezwykle popularnych wśród czytelników. Współczesność to także pytanie o rosnące znaczenie słowa w przestrzeni wirtualnych mediów. To dlatego w programie studiów znalazły się też zajęcia z copywritingu czy kultury nowych mediów. Mam nadzieję, że całość okaże się atrakcyjną ofertą dla tych, którzy są przekonani, że słowo ma przed sobą przyszłość, i dla tych, którzy wierzą, iż umiejętność sprawnej i skutecznej komunikacji na wielu polach jest nie tylko wartością samą w sobie, ale też skutecznym narzędziem, które pomaga radzić sobie „w” i „z” rzeczywistością. Właśnie tak chcielibyśmy patrzeć na zajęcia ze sztuki kreatywnego pisania jako na nawiązanie do antycznych tradycji, kiedy retoryka była kluczową dziedziną wiedzy – opowiada prof. Mariusz Kraska.

Jak tłumaczy dr Maciej Dajnowski z Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej, który podobnie jak prof. Mariusz Kraska i dr hab. Artur Nowaczewski aktywnie uczestniczył w tworzeniu nowego kierunku, musimy pamiętać, że żyjemy w czasach, kiedy stosunkowo łatwo jest wydać publikację. Jednak ma się to nijak do zaistnienia w środowisku pisarskim, wśród krytyków literackich czy w szerszym gronie publiczności. Wydawanie jakiejkolwiek publikacji autorskiej, zwłaszcza w przypadku młodych twórców, wiąże się z nieuchronną koniecznością „wkroczenia na scenę” określonego środowiska pisarskiego; młodoliterackiego, reporterskiego, popkulturowego, kryminalnego czy fantastycznego. Profil kierunku sztuka kreatywnego pisania ma być tym samym nastawiony na walory praktyczne. Jego pomysłodawcy uznali, że nie wolno pominąć również tych ważnych elementów życia literackiego, które dla osób zamierzających żyć z pióra – i nie chodzi tu tylko o pisarzy – mogą mieć kluczowe znaczenie w odniesieniu sukcesu zawodowego. Taka dbałość o ten element życia okołoliterackiego niewątpliwie wyróżnia kierunek na tle mu podobnych, funkcjonujących na polskich uczelniach.

Rekrutacja na kierunek sztuka kreatywnego pisania nie będzie odbiegać od standardów dotyczących wszystkich innych studiów na naszej uczelni. W niewielkim stopniu będą się jednak różnić warunki przyjęcia. Oczywiście zostaną wzięte pod uwagę wyniki matur. Wartościowe będą wyniki z języka polskiego oraz z innych dziedzin humanistycznych, np. historii, ale również, aby docenić utalentowanych matematyków – z przedmiotów ścisłych. – To, co będzie odróżniało nasze reguły rekrutacyjne od większości pozostałych rekrutacji, to krótka rozmowa, która ma na celu rozpoznanie motywacji kandydatów, ich umiejętności i ogólnej kultury piśmienniczej – mówi dr Maciej Dajnowski. – Przed spotkaniem z kandydatem będziemy też przeglądać teczki z próbkami jego prac pisarskich – dodaje.

Sztuka kreatywnego pisania to kierunek realizowany na studiach licencjackich. Posiadacz takiego dyplomu będzie miał przed sobą wiele otwartych drzwi. Z powodzeniem poradzi sobie na innych humanistycznych studiach magisterskich, gdyż będzie dysponował odpowiednim kulturowym zaplecze i kompetencjami językowymi. Studia magisterskie na tym kierunku aktualnie nie są planowane, ale, jak podkreśla dr hab. Dariusz Szczukowski, prof. UG, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, wszystko zależy od poziomu zainteresowania nowym kierunkiem.


Załączniki