Wysoki Senacie, droga społeczności naszej uczelni, koleżanki i koledzy z Wydziału Ekonomicznego
– gospodarza dzisiejszego święta,
dostojni goście!