W ramach programu „Profesorowie wizytujący UG”, którego celem jest umiędzynarodowienie badań naukowych i zajęć dydaktycznych prowadzonych na naszej uczelni, Uniwersytet Gdański odwiedziła prof. Danielle Reed z Monell Chemical Senses Center w Filadelfii (Stany Zjednoczone).