Trwa właśnie ogólnopolski projekt badawczy, którego celem jest zmierzenie jakości relacji panujących w szkole pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami. Badania uwzględniają wątek pandemii COVID-19 i związanej z nią edukacji zdalnej. Kierownikiem projektu jest prezes fundacji “Dbam o Mój Z@sięg”, dr Maciej Dębski z Wydziału Nauk Społecznych UG.