Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego stał się jednym z istotniejszych miejsc na mapie Gdańska związanych z pomocą Ukrainie.