„Polaryzacja” – oto słowo-klucz, którym z lubością posługują się wszyscy najważniejsi aktorzy polskiego życia publicznego.