Miłośnicy folkloru mieli okazję podziwiać ludowy taniec i śpiew podczas koncertu „Jantar i Goście”, zorganizowanego przez Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator” i Zespół Pieśni i Tańca UG „Jantar”.