Grecki filozof Platon miał powiedzieć, że w każdym działaniu najważniejszy jest początek.