W obliczu dynamicznych przemian społecznych i gospodarczych trwają nieustanne poszukiwania modeli współpracy, które będą skutecznie łączyć teoretyczne aspekty nauki z realnymi potrzebami społecznymi.