Projekt reSEArch-EU – potencjał SEA-EU w badaniach i innowacjach

Projekt reSEArch-EU – potencjał SEA-EU w badaniach i innowacjach

Po trzech latach konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas – SEA-EU) zakończyło realizację projektu reSEArch-EU („reinforcing SustainablE Actions, resilience, cooperation and harmonisation across and by the SEA-EU Alliance” ‒ „Wzmocnienie zrównoważonych działań, budowania odporności, współpracy i harmonizacji w ramach i za pomocą Sojuszu SEA-EU”).