8 lutego 2022 roku w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie autorskie z dr Aleksandrą Kajdańską, autorką książki Ubiory w nowożytnym Gdańsku od połowy XVI do końca XVIII wieku wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.