Z wielkim bólem i poczuciem niepowetowanej straty przyjęliśmy
wiadomość o śmierci naszego
Nauczyciela, Promotora i Kolegi,
wybitnego historyka literatury
i krytyka teatralnego, Profesora
Zbigniewa Majchrowskiego.