Układ ulic w miasteczku Malia przypomina siatkę, miejscami zniekształconą z powodu pagórkowatego terenu. Każdy czworokąt – także ten nierównoboczny – zawiera ślepe uliczki lub podwórza bez wyjścia.