Strona główna 9 Aktualny numer 9 Trzecie spotkanie Klubu Kobiet FarU

Trzecie spotkanie Klubu Kobiet FarU

utworzone przez | mar 26, 2024 | Aktualny numer, Sprawy społeczne i zdrowie

19 lutego br. Sala im. prof. Z. Kieturakisa w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym została wypełniona niemal po brzegi przez uczestniczki i (nielicznych) uczestników spotkania Klubu Kobiet FarU. Oprócz naukowczyń i pracowniczek uczelni na widowni zasiadły przedstawicielki jednostek samorządowych, a także prezeski i dyrektorki pomorskich firm. Dla wszystkich przygotowano prelekcje m.in. na temat feminatywów oraz dbania o równowagę w życiu. Znaczącą część spotkania stanowiły także rozmowy kuluarowe.

Było to już trzecie wydarzenie zorganizowane przez utworzony rok temu Klub Kobiet FarU. Stowarzyszenie powołały pracownice trzech uczelni – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego ‒ w celu promowania wiedzy o równości płci i przeciwdziałaniu dyskryminacji, a także aby stworzyć platformę wymiany informacji, wypracowywania form wzajemnego wsparcia i współpracy. O ideach przyświecających powołaniu KK FarU przypomniały na początku spotkania prezeska Klubu, prof. Ewa Łojkowska, oraz wiceprezeska, prof. Małgorzata Myśliwiec.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Uczelni Fahrenheita ‒ rektor UG, prof. Piotr Stepnowski, rektor PG, prof. Krzysztof Wilde i ‒ w imieniu gospodarza spotkania ‒ prorektorka GUMed, prof. Edyta Szurowska. Władze uczelni zadeklarowały szerokie wsparcie dla działań Klubu i życzyły mu pomyślnego rozwoju. W podobnym tonie wypowiedziała się prezydentka miasta Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, reprezentująca władze samorządowe.

Stało się już zwyczajem, że spotkaniom KK FarU towarzyszą prezentacje i wykłady, które odnoszą się tematycznie do idei statutowych stowarzyszenia. Tym razem listę prelegentów otworzył literaturoznawca i prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, prof. Michał Rusinek, którego zapowiedziała prorektorka GUMed, prof. Agnieszka Zimmermann.

Wykład prof. Michała Rusinka, odnoszący się do gorącego w ostatnich czasach tematu używania form żeńskich określających zawody wykonywane przez panie, wywołał dyskusję. Jak zauważył prelegent – feminatywów należy używać, choć nie jest to łatwe po ich wieloletniej nieobecności w języku polskim. Tylko używanie tych form pomoże się z nimi oswoić i powrócić im do języka codziennego. Jednak, jak zauważył prof. Rusinek, feminatywy powinny być wprowadzane łagodnie: ‒ Jeśli któraś z pań nie życzy sobie używania form żeńskich w rozmowie z nią, to nie używajmy ich, szanujmy czyjąś wolę ‒ mówił.

Następnie gościnie i goście mogli wysłuchać wykładu prof. Magdaleny Błażek, którą przedstawiła prof. Aleksandra Gaworska-Krzemińska. Profesor Błażek ‒ psycholożka z GUMed, zastępczyni rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi na UG ‒ na początku odniosła się do wykładu prof. Michała Rusinka, mówiąc, że sama woli o sobie mówić „psycholog”, ale zgadza się, że każdy powinien mieć wybór i należy ten wybór szanować. Następnie podczas bardzo ciekawego wykładu zatytułowanego „Jak zachować balans i budować sens – perspektywa pozytywna” prelegentka poruszyła takie tematy, jak koncepcja dobrostanu, siła regulacji uczuć oraz poczucie humoru i dystans. Dzięki przykładom obrazującym te zagadnienia, udało jej się nie tylko rozbawić publiczność, lecz także skłonić ją do głębszej refleksji.

Na zakończenie części oficjalnej spotkania prof. Maria Mendel, przewodnicząca Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, opowiedziała o planowanej publikacji dotyczącej udziału kobiet w kształtowaniu ruchu liberalno-demokratycznego w Gdańsku i Trójmieście oraz zaapelowała do zgromadzonych o podzielenie się informacjami o takich kobietach i ich historiami. Następnie wydarzenie przeniosło się w kuluary, gdzie, przy poczęstunku, rozmawiano w luźniejszej atmosferze.

Magdalena Nieczuja-Goniszewska
rzeczniczka prasowa UG


Załączniki