Strona główna 9 Wydania Internetowe 9 2023 9 Uczelnie otwarte na innowacje

Uczelnie otwarte na innowacje

utworzone przez | lut 11, 2023 | 2023, ARTYKUŁY, Nauka i edukacja

W drugi piątek marca odbyła się konferencja „Uczelnie otwarte na innowacje”, zorganizowana w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0 przez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Centrum Innowacji Medycznych, które jest spółką celową GUMed-u.

KILKA SŁÓW O PROGRAMIE INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0

Celem programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych. Szczególnie istotne jest wsparcie w zakresie transferu wdrożenia i komercjalizacji poprzez podnoszenie gotowości technologicznej rozwiązań wytypowanych do realizacji w ramach prac przedwdrożeniowych. Program przyczynia się również do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Głównym elementem projektu jest prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, przy czym koszt jednej pracy nie przekracza 100 tys. zł. Środki finansowe pochodzą z projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4). Liderem w tym projekcie jest Gdański UniwersytetMedyczny. Uniwersytet Gdański oraz Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. występują w nim jako partnerzy.

GOŚCIE KONFERENCJI

W konferencji „Uczelnie otwarte na innowacje”, zorganizowanej w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0, wzięli udział naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas spotkania, które odbyło się w Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum GUMed oraz online na platformie ZOOM, zaprezentowane zostały innowacyjne wynalazki UG oraz GUMed-u.

W programie konferencji znalazły się m.in.:

prezentacja dr hab. inż. Aleksandry Królickiej, prof. UG, z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, która podzieliła się z uczestnikami spotkania wynikami badań z zakresu optymalizacji powiększania skali wytwarzania metabolitów wtórnych o aktywnościach przeciwdrobnoustrojowych w bioreaktorach zalewowych Plantform przez rośliny z gatunku Drosera gigantea. Badania znajdują zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym;

wystąpienie dr. Pawła Mazierskiego z Wydziału Chemii UG o innowacyjnych materiałach funkcjonalnych do separacji CO2. Kierownikiem tego projektu jest prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska;

prezentacja lek. Julii Leszkowicz i dr hab. med. Katarzyny Platy-Nazar z GUMed-u na temat aplikacji mobilnej dla dzieci z zaparciami czynnościowymi;

wystąpienie dr hab. Eweliny Król, prof. UG, z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed na temat opracowania wydajnej metody oczyszczania rekombinowanych cząstek wirusopodobnych wirusa kleszczowego zapalenia mózgu, które stanowią potencjalny antygen szczepionkowy do zapobiegania zakażeniom wirusem kleszczowego zapalenia mózgu oraz na temat rekombinowanych cząstek wirusopodobnych wirusa kleszczowego zapalenia mózgu i ich zastosowania jako antygenu szczepionkowego do zapobiegania zakażeniom wirusem kleszczowego zapalenia mózgu;

wystąpienie dr Natalii Kaczyńskiej z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed na temat wykrywania obecności bakterii pektynolitycznych z gatunku Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz z rodzaju Dickeya spp. w materiale roślinnym metodą multiplex PCR (integracja z systemem ISO 14001:2015). Kierownikiem tego projektu jest prof. dr hab. Ewa Łojkowska;

prezentacja dr. inż. Wojciecha Śledzia z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed na temat sposobu przygotowania materiału roślinnego oraz sposobu wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz bakterii z rodzaju Dickeya spp.: Rozszerzenie zakresu akredytacji laboratorium badawczo-wdrożeniowego MWB UG o analizy mikrobiologiczne wody zgodne z ISO 6222:2004, 7899 – 2:2000 oraz 9308 – 1:2014.

Wśród prelegentów pojawił się również Aleksander Kłósek, partner zarządzający poznańskiego funduszu YouNickMint, który w połowie stycznia w przestrzeni Innovation Campus w Warszawie został wyróżniony tytułem „Przyjaznego Inwestora”. Zdaniem przedstawicieli świata startupowego jego zaangażowanie w ogromnym stopniu przyczyniło się do sukcesów spółek portfelowych. Aleksander Kłósek opowiadał o tym, jak przygotować projekt do prezentacji inwestorom.

Kolejnym gościem spoza wymienionych uczelni był Hubert Życiński, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia, który wygłosił wykład zatytułowany „Perspektywy transformacji cyfrowej ochrony zdrowia”.

JAK PRACUJE CTT?

Podczas konferencji zaprezentowano w szerokim kontekście efekty pracy Centrum Transferu Technologii obu uczelni. Każdy naukowiec, który ze swoim pomysłem badawczym chciałby wejść do świata biznesu, powinien się skontaktować z CTT, które odpowiedzialne jest za przeprowadzenie procesu komercjalizacji. – Wyjście z tymi badaniami poza mury uczelni i wykorzystanie ich w biznesie jest korzyścią dla nas wszystkich – mówi Katarzyna Gronowska, dyrektorka Centrum Transferu Technologii na UG. – Oczywiście my jako Centrum Transferu Technologii jesteśmy nastawieni na odpłatną komercjalizację. Udzielamy licencji na wyniki badań naukowych albo sprzedajemy te wyniki. To oczywiście bardzo skrócona definicja. Nieustannie analizujemy rynek i jesteśmy w kontakcie z ekspertami oraz z przedsiębiorcami. Wiemy, co aktualnie najbardziej interesuje świat biznesu, i staramy się połączyć go ze światem nauki. Jesteśmy kimś w rodzaju negocjatora, który godzi te dwa środowiska. Nasze inicjatywy są przemyślane i wycelowane w odpowiedniego odbiorcę. Naukowiec, który się z nami skontaktuje, dowie się, w którą stronę dobrze jest skierować badania, w jaki sposób zabezpieczyć się prawnie i jak wypromować swoje wyniki – opowiada Katarzyna Gronowska.

***

W kolejnym numerze znajdą Państwo szczegółową relację z konferencji „Uczelnie otwarte na innowacje”. Przedstawimy w nim również zespoły badawcze z Uniwersytetu Gdańskiego, które zaprezentowały podczas tego wydarzenia swoje innowacyjne rozwiązania naukowe. Każde z tych rozwiązań, dzięki połączeniu ze światem nowoczesnych technologii w środowisku gospodarczym, niewątpliwie pomaga ulepszać naszą rzeczywistość.