Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Jubileusze i uroczystości 9 Uniwersytet Gdański zainaugurował kolejny rok akademicki

Uniwersytet Gdański zainaugurował kolejny rok akademicki

utworzone przez | paź 18, 2023 | Jubileusze i uroczystości

Przełom września i października jest tradycyjnie okresem uczelnianych i wydziałowych inauguracji roku akademickiego. To szczególne chwile dla całej społeczności akademickiej, zwłaszcza dla studentów rozpoczynających swoją przygodę ze studiami. W tym roku cykl tych uroczystych wydarzeń na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczął 30 września Wydział Zarządzania.

Również 30 września odbyła się druga już edycja wydarzenia „Niech żyje nauka!”. W sobotni poranek reprezentanci społeczności kilkunastu gdańskich uczelni publicznych i niepublicznych licznie przybyli do centrum Gdańska, aby wziąć udział w paradzie zorganizowanej przez Uczelnie Fahrenheita i Miasto Gdańsk z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego.

W pochodzie, który rozpoczynał się przed Złotą Bramą i wiódł ulicą Długą, obok studentów, doktorantów i pracowników uczelni szli również przedstawiciele władz samorządowych, a oprawę artystyczną zapewniali muzycy, szczudlarze, żonglerzy, monocykliści i inni artyści uliczni.

Barwny orszak zakończył swój przemarsz przed Dworem Artusa, gdzie do zgromadzonych przemówili prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Marcin Gruchała – przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, a także studenci z Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej.

*

We wtorek, 3 października, miała natomiast miejsce uczelniana inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Gdańskim. Z tej okazji w Bibliotece Głównej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UG.

Uroczystość, którą poprowadziła Dorota Hebel z Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej, rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wejścia Senatu, po czym nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego przez Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego.

Następnie Piotr Karczewski, doradca prezydenta RP, Andrzeja Dudy, odczytał list gratulacyjny skierowany przez prezydenta do społeczności Uniwersytetu Gdańskiego z okazji rozpoczęcia roku akademickiego.

Oficjalnego otwarcia uroczystego posiedzenia Senatu dokonał rektor UG, prof. Piotr Stepnowski. Powitał on wszystkich przybyłych gości: prof. Michała Rusinka – gościa specjalnego, który przyjął zaproszenie do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i kościelnych, dyplomatów, sędziów, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, przedstawicieli zaprzyjaźnionych uczelni, przedstawicieli instytucji naukowych i państwowych oraz służb mundurowych, przedstawicieli instytucji kultury, biznesu, a także wszystkich członków społeczności akademickiej UG i przyjaciół naszej uczelni.

Następnie rektor wygłosił przemówienie inauguracyjne. Opowiedział o badaniach naukowych i innych działaniach prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim, o licznych sukcesach odnoszonych przez członków naszej społeczności i wysokich pozycjach zajmowanych przez uczelnię w prestiżowych rankingach, ale wspomniał też o problemach, z którymi niestety boryka się dziś szkolnictwo wyższe. Zwracając się do studentów pierwszego roku, zaapelował o wykorzystanie szerokich możliwości rozwoju naukowego, kulturalnego czy sportowego, które stwarza uczelnia.

Do jak największej aktywności w trakcie studiów namawiał również kolejny mówca, którym był wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów UG, Paweł Serafin. Przestrzegł on jednocześnie swoich młodszych kolegów przed zaniedbywaniem obowiązków związanych ze studiami.

Kolejnym punktem uroczystego posiedzenia Senatu było wręczenie upominków przesłanych przez prezydent Gdańska studentom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w procesie rekrutacji na poszczególnych wydziałach oraz najlepszym kandydatom przyjętym do szkół doktorskich. Upominki wręczyli JM Rektor oraz prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Arnold Kłonczyński.

Po odśpiewaniu przez Akademicki Chór UG pieśni Gaudeamus igitur odbyło się wręczenie nagród w Konkursie Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie UG. Tę część posiedzenia poprowadził prorektor ds. badań naukowych, prof. Wiesław Laskowski, a nagrody wręczyli JM Rektor, prof. Piotr Stepnowski, i dyrektor Wydawnictwa UG, Joanna Kamień.

Kolejnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny pt. „Wisława Szymborska – między osobą a osobowością”, który wygłosił zapowiedziany już wcześniej przez JM Rektora prof. Michał Rusinek – prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej i były sekretarz noblistki, którą Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił patronką roku 2023. Błyskotliwe wystąpienie, ubarwione licznymi anegdotami z życia poetki, spotkało się z gromkim aplauzem publiczności, podobnie jak występ prowadzonego przez prof. Marcina Tomczaka Akademickiego Chóru UG, który wykonał dwa utwory, w tym przygotowaną specjalnie na tę okazję piosenkę z repertuaru Sanah, napisaną do wiersza Wisławy Szymborskiej Nic dwa razy.

Po tym występie JM Rektor zaprosił wszystkich zgromadzonych na wernisaż wystawy „Wisława Szymborska: kolaż gdański” i oficjalnie zamknął uroczyste posiedzenie Senatu.

Tomasz Neumann


Załączniki