Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Jubileusze i uroczystości 9 Wyjątkowa inauguracja roku akademickiego 2022/2023

Wyjątkowa inauguracja roku akademickiego 2022/2023

utworzone przez | paź 3, 2022 | Jubileusze i uroczystości

Rok akademicki 2022/2023 zainaugurowaliśmy w sposób niezwykle uroczysty. Najpierw bowiem, w sobotę, 1 października, w centrum Gdańska odbyło się wydarzenie „Niech żyje nauka!”, podczas którego przedstawiciele kilkunastu gdańskich uczelni publicznych i niepublicznych wspólnie otworzyli nowy rok akademicki, a dwa dni później – w poniedziałek, 3 października – miała miejsce nasza uczelniana inauguracja z udziałem wielu znakomitych gości, zwieńczona wernisażem wystawy „SEA EU by the Sea. Nadmorskie uniwersytety SEA EU w malarstwie Anety Oniszczuk-Jastrząbek”.

Wydarzenie „Niech żyje nauka!”, którego pomysłodawcą i organizatorem był Związek Uczelni Fahrenheita, a współorganizatorem Miasto Gdańsk, odbyło się po raz pierwszy w historii gdańskich uczelni.

W sobotę, 1 października, po godzinie 11.00 na Targu Węglowym zebrały się setki przedstawicieli społeczności akademickiej kilkunastu gdańskich uczelni. Uformowali oni orszak, który w południe wyruszył przez Złotą Bramę pod Ratusz Głównego Miasta. W pochodzie szli ramię w ramię rektorzy, członkowie senatów i rad wydziałów, pracownicy, studenci i doktoranci, a także przedstawiciele władz samorządowych i państwowych. Kolorytu pochodowi dodawali muzycy, szczudlarze, żonglerzy, monocykliści i inni uliczni artyści w robiących niesamowite wrażenie barwnych strojach. Reprezentacja Uniwersytetu Gdańskiego była w tym pochodzie doskonale widoczna i to nie tylko ze względu na swoją liczebność, ale też dzięki flagom w barwach i z logo uczelni niesionym przez studentów związanych z Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej oraz przez pracowników Zespołu Promocji UG.

Po dotarciu pochodu przed Ratusz Głównego Miasta jego uczestnicy wysłuchali przemówień przedstawicieli gdańskich uczelni oraz władz. Głos zabrali m.in. rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Marcin Gruchała – przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz i wojewoda pomorski, Dariusz Drelich. Odczytano też Gdański Manifest Nauki w językach polskim i angielskim.

Uczestnicy pochodu udali się następnie do Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie odbyło się uroczyste posiedzenie senatów i rad wydziałów gdańskich uczelni. Do zgromadzonych przemawiali m.in. wicemarszałek województwa pomorskiego, Wiesław Byczkowski, prezydent Aleksandra Dulkiewicz i dyrektor Związku Uczelni Fahrenheita, prof. Adriana Zaleska-Medynska. Wykład pt. „Kryzys klimatyczny, kryzys planetarny” wygłosił prof. Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego, a uroczystość uświetniło wspólne wykonanie akademickiego hymnu Gaudeamus igitur przez chóry Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Podpisano też wspomniany już Gdański Manifest Nauki.

Uroczyste posiedzenie Senatu UG inaugurujące rok akademicki 2022/2023 na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się w Bibliotece Głównej UG w poniedziałek, 3 października. Uroczystość, która była transmitowana w internecie i tłumaczona na język migowy, poprowadziła Dorota Hebel z Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej.

Posiedzenie rozpoczęło się tradycyjnie od wprowadzenia pocztu sztandarowego oraz wejścia Senatu, a także od odśpiewania hymnu państwowego przez Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał JM Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski. Powitał on zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kościelnych, dyplomaci, sędziowie, prokuratorzy i przedstawiciele innych zawodów prawniczych, przedstawiciele urzędów i służb państwowych, przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni, w tym goście z uczelni partnerskich SEA-EU, przedstawiciele instytucji naukowych, edukacyjnych i instytucji kultury, przedstawiciele organizacji biznesowych, przedstawiciele mediów, a także członkowie społeczności akademickiej UG i inni przyjaciele naszej uczelni.

Następnie odczytane zostały listy, które do społeczności akademickiej UG skierowali przedstawiciele władz państwowych. List od prezydenta RP, Andrzeja Dudy, odczytał doradca prezydenta, Piotr Karczewski, list od premiera, Mateusza Morawieckiego, odczytał wicewojewoda pomorski, Mariusz Łuczyk, natomiast list od ministra nauki i edukacji, Przemysława Czarnka, odczytał rektor UG, prof. Piotr Stepnowski.

Po odczytaniu listu prof. Piotr Stepnowski wygłosił przemówienie inauguracyjne, w którym wiele miejsca poświęcił związkom naszej uczelni z morzem, wyrażającym się m.in. w dewizie Uniwersytetu Gdańskiego – In mari via tua – oraz w udziale w licznych przedsięwzięciach, zwłaszcza w partnerstwie Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego SEA-EU.

Po przemówieniu rektora UG wręczono wyróżnienia 11 studentom I roku, reprezentującym wydziały UG, a także 3 przedstawicielom szkół doktorskich, którzy w toku tegorocznej rekrutacji zdobyli najwięcej punktów. Wyróżnienia wręczyli prorektor ds. współpracy i rozwoju, prof. Sylwia Mrozowska, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Arnold Kłonczyński, oraz zastępca prezydenta Gdańska, Monika Chabior.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Parlamentu Studentów UG, wiceprzewodniczący ds. projektów – Bartosz Chojnacki, który wygłosił powitalne przemówienie zaadresowane do nowych członków społeczności studenckiej. Przedstawił w nim liczne możliwości rozwoju osobistego, które stwarza swoim studentom Uniwersytet Gdański, zachęcił do aktywności w czasie studiów, opowiedział, na co szczególnie warto zwrócić uwagę, aby uniknąć różnego rodzaju problemów związanych ze studiowaniem, i zapewnił, że w razie jakichkolwiek kłopotów zawsze można zwrócić się o pomoc do Parlamentu Studentów.

Po odśpiewaniu przez Akademicki Chór UG tradycyjnego Gaudeamus igitur głos zabrał ponownie rektor, prof. Piotr Stepnowski, który dokonał symbolicznego otwarcia wystawy „SEA EU by the Sea. Nadmorskie uniwersytety SEA EU w malarstwie Anety Oniszczuk-Jastrząbek”. Po krótkiej prezentacji wystawy rektor zaprosił autorkę obrazów, prof. Anetę Oniszczuk-Jastrząbek, na scenę, gdzie z rąk prorektor ds. współpracy międzynarodowej, prof. Anny Jurkowskiej-Zeidler, oraz prorektora ds. badań naukowych, prof. Wiesława Laskowskiego, otrzymała piękny bukiet róż.

Kolejnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny pt. „European University of the Seas SEA EU: what we have achieved and what we still want to do in the future”, który wygłosił prof. Fidel Echevarría z Uniwersytetu w Kadyksie, koordynator generalny SEA-EU. Po zakończeniu wykładu prelegent otrzymał od zgromadzonych głośne oklaski, a od rektora UG, prof. Piotra Stepnowskiego, podziękowania i pamiątkową drewnianą mapę Europy z wyeksponowanymi państwami, w których znajdują się uczelnie partnerskie SEA-EU. Mapę tę w dużo większej skali można było obejrzeć po zakończeniu uroczystości w sali wystawienniczej.

Kolejną osobą, która zabrała głos podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, był prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Szymon Gajda, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Pogratulował on uczelni wspaniałych inicjatyw, o których mówili przedmówcy, a także kierunku rozwoju zgodnego z ekologią i ochroną środowiska, który obrał Uniwersytet Gdański pod przewodnictwem rektora Stepnowskiego. Następnie Szymon Gajda zwrócił uwagę na kryzys klimatyczny i inne zagrożenia obecnych czasów, budzące w nas niepokój i brak poczucia bezpieczeństwa. Podkreślił, że bardzo ważne jest perspektywiczne, rozumne podejście do rozstrzygania konfliktów dóbr, które wiążą się z tymi kryzysami, i zaapelował do wspólnoty akademickiej o kontynuowanie pracy w tym kierunku, o traktowanie ochrony środowiska na równi z innymi dobrami, bowiem zachowanie naszego środowiska naturalnego to zadanie dla nas wszystkich.

Po tym wystąpieniu Dorota Hebel zaprosiła wszystkich do obejrzenia filmu, którego autorem jest Wojciech Głodek, dyrektor Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG, dokumentującego rejs statkiem badawczym „Oceanograf” do Kadyksu. Film i jego autor, czuwający również nad prawidłowym technicznym przebiegiem uroczystości inauguracyjnej, zebrali gromkie brawa, podobnie jak Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka, który wykonał trzy utwory z kręgu muzyki marynistycznej.

Po tym występie rektor, prof. Piotr Stepnowski, zaprosił wszystkich zgromadzonych na wernisaż wystawy obrazów prof. Anety Oniszczuk-Jastrząbek i oficjalnie zamknął uroczyste posiedzenie Senatu.

Łukasz Bień
Tomasz Neumann


Załączniki