Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Wywiady 9 Centrum Kursów i Szkoleń UG. Jeden z najsilniejszych ośrodków szkoleniowych w Polsce

Centrum Kursów i Szkoleń UG. Jeden z najsilniejszych ośrodków szkoleniowych w Polsce

utworzone przez | lis 24, 2023 | Wywiady

Z dr. Piotrem Zielińskim, dyrektorem Centrum Kursów i Szkoleń UG, radcą prawnym, adiunktem w Zakładzie Zarządzania Organizacjami Publicznymi Wydziału Zarządzania UG, laureatem konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2023, rozmawia Bartosz Chojnacki.

▶ Na wstępie chciałbym pogratulować panu znalezienia się w gronie laureatów konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2023. Co to za konkurs i jakie znaczenie ma dla pana otrzymana nagroda?

To konkurs organizowany przez renomowane wydawnictwo Wolters Kluwer. Otrzymanie tej prestiżowej nagrody jest dla mnie bardzo ważne. Jestem zaszczycony i bardzo szczęśliwy, że moje zaangażowanie w wykonywanie zawodu radcy prawnego, działalność naukowa i dydaktyczna oraz praca na stanowisku dyrektora Centrum Kursów i Szkoleń naszej uczelni zostały tak bardzo docenione. Kapituła, w której skład wchodzili m.in. Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych czy Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, podjęła decyzję, która sprawiła, że czuję nie tylko wielką radość i motywację, ale także zobowiązanie do sumiennego podążania „własną drogą”. Jeszcze raz wszystkim dziękuję.

▶ Przejdźmy do spraw dotyczących Centrum Kursów i Szkoleń, którego jest pan dyrektorem. To stosunkowo nowa jednostka UG. Czym się ona zajmuje i jaka jest jej geneza?

Centrum Kursów i Szkoleń powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez otoczenie społeczno-gospodarcze naszej Alma Mater. Jesteśmy jednostką, która przygotowuje i przeprowadza komercyjne kursy oraz szkolenia dla podmiotów zewnętrznych, między innymi instytucji, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i osób fizycznych. Prowadzimy działalność we współpracy z innymi jednostkami uczelni, zapewniamy kompleksowe usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z najwyższymi standardami. Natomiast odpowiadając wprost na pańskie pytanie o genezę – częste prośby kierowane do Uniwersytetu Gdańskiego o zorganizowanie kursu lub szkolenia z konkretnej tematyki, niekiedy bardzo specjalistycznej, sprawiły, że utworzenie Centrum przez rektora – profesora Piotra Stepnowskiego – było wyjściem naprzeciw oczekiwaniom wielu kontrahentów oraz szansą na rozwinięcie przez naszą uczelnię własnej działalności szkoleniowej. Warto w tym miejscu podkreślić, że prowadzimy też działalność polegającą na organizowaniu trzeciej z podstawowych, tak zwanych innych form kształcenia, czyli studia podyplomowe. Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum sprawuje prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – doktor habilitowany Arnold Kłonczyński, profesor UG.

▶ Kto prowadzi kursy i szkolenia oferowane przez Centrum?

Nasza uczelnia to renomowana szkoła wyższa, w której kształci się ponad dwadzieścia tysięcy studentów, a liczba pracowników wynosi niespełna cztery tysiące, w tym ponad tysiąc osiemset z nich to nauczyciele akademiccy. Można powiedzieć, że zajmujemy się „szyciem na miarę” specjalistycznych kursów i szkoleń – a niekiedy również studiów podyplomowych – zgodnie z potrzebami i na życzenie naszych kontrahentów. Jesteśmy w stanie przygotować kurs lub szkolenie, począwszy na przykład od zagadnień instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, przez etykietę i savoir-vivre, aż po specjalistyczne kursy i szkolenia prowadzone przez biotechnologów, chemików, prawników czy informatyków. Nasze możliwości są niemalże nieograniczone również dlatego, że do prowadzenia kursów i szkoleń zapraszamy specjalistów niebędących pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego. Z powyższych względów jesteśmy w stanie spełnić życzenie nawet najbardziej wymagającego kontrahenta. Nasze usługi prowadzimy także w formule otwartego naboru, innymi słowy – również osoby indywidualne mogą zapisać się na organizowane przez nas kursy, szkolenia lub warsztaty.

▶ W jakiej formie przeprowadzane są kursy i szkolenia i jakich zagadnień one dotyczą?

Oferta Centrum obejmuje kursy i szkolenia online – webinaria, wideokursy, wideoszkolenia – oraz kursy i szkolenia prowadzone w formie stacjonarnej. Ostatnie z wymienionych odbywają się w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego lub w miejscach wybranych przez kontrahentów, na przykład w salach konferencyjnych mieszczących się w hotelach, w urzędach czy w biurach. Kursy i szkolenia oferowane przez Centrum są tworzone na podstawie autorskich programów przygotowywanych przede wszystkim przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego – naukowców łączących teorię z praktyką. Wszystkie kursy i szkolenia są certyfikowane.

▶ Centrum Kursów i Szkoleń jest bardzo aktywnie działającą jednostką Uniwersytetu Gdańskiego. Co już udało się osiągnąć?

Zorganizowaliśmy wiele szkoleń dla wielu podmiotów, w tym dla pracowników gdańskich placówek oświatowych, pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku czy pracowników Urzędu Miejskiego w Sopocie. To wyłącznie przykłady podmiotów, z którymi współpracujemy. Pragnę podkreślić, że od początku działalności zawarliśmy wiele porozumień, które realizujemy dzięki ogromnym możliwościom Uniwersytetu Gdańskiego. Naszymi partnerami są między innymi Centralne Biuro Antykorupcyjne, Sąd Apelacyjny w Gdańsku, Prokuratura Regionalna w Gdańsku, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska, Pomorska Izba Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku oraz inne podmioty.

▶ Jakie macie państwo plany na przyszłość?

Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że powoli stajemy się jednym z najsilniejszych ośrodków szkoleniowych w Polsce. Moje plany sięgają zdecydowanie dalej. Jestem przekonany, że nasza oferta zostanie skierowana również do zagranicznych podmiotów. W dzisiejszych czasach formy komunikowania się na odległość oraz łatwość przemieszczania się pozwalają stawiać sobie ambitne i – co szczególnie ważne – realne do osiągnięcia cele. Korzystamy z doświadczeń naszych partnerskich uczelni, na przykład Uniwersytetu w Breście, w którym funkcjonuje jednostka odpowiedzialna za kształcenie przez całe życie, nazywane powszechnie lifelong learning. Współcześnie kształcenie zaczyna mieć nowe oblicze. Mam na myśli choćby ambitne plany wprowadzenia mikropoświadczeń. Zgodnie z definicją przytaczaną przez Komisję Europejską, są one opisem efektów uczenia się małymi krokami: „A micro-credential is the record of the learning outcomes that a learner has acquired following a small volume of learning”. Efekty muszą jednak być oceniane na podstawie przejrzystych i jasno określonych kryteriów. Będziemy dążyć do takiego stanu rzeczy, w którym aktywności edukacyjne osoby uczącej się – rozłożone w czasie dłuższym aniżeli na przykład studia podyplomowe zazwyczaj trwające dwa, trzy lub cztery semestry – będą owocowały nabyciem tożsamej wiedzy, umiejętności i kompetencji co te zdobywane na wyżej wymienionych studiach. Innymi słowy, ukończenie kilku kursów lub szkoleń będzie łącznie przynosiło taki sam efekt jak ukończenie konkretnego kierunku studiów podyplomowych. Oczywiście celem nie jest każdorazowe zastępowanie kierunków studiów kursami lub szkoleniami, lecz jedynie możliwość uwzględniania takiego rodzaju rozwiązań, a co za tym idzie – uznawania efektów uczenia się. W licznych przypadkach może prowadzić to do zdobywania konkretnych kwalifikacji zawodowych. Powyższe pozwoli skutecznie odpowiadać na potrzeby społeczne, osobiste i kulturowe lub na potrzeby rynku pracy. Należy podkreślić, że mikropoświadczenia będą możliwe do uzyskania przez każdego, kto wykaże, że spełnia stosowne wymogi i kryteria. To duża szansa dla osób pragnących kształcić się i rozwijać.

▶ Czego można życzyć dyrektorowi Centrum Kursów i Szkoleń?

Myślę, że sił do realizacji zadań i po prostu – powodzenia. Przede mną, ale przede wszystkim – przed całym Centrum Kursów i Szkoleń wiele wyzwań i zadań do wykonania.

▶ Zatem serdecznie tego życzę i dziękuję za rozmowę.


Załączniki

  • 40-42 (570 kB)
    22.11.2023