Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Historia 9 Kultura nad Radunią

Kultura nad Radunią

utworzone przez | maj 20, 2022 | Historia

Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego zostało jednym z członków „RadUNI Kultury” – sieci partnerskiej skupiającej instytucje kultury położone na Starym Mieście w Gdańsku. 18 maja 2022 roku odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy.

Stare Miasto, będące niegdyś gospodarczym i naukowym sercem Gdańska, pełni dziś przede wszystkim funkcje mieszkaniowe. Mimo skupienia w swoich granicach cennych zabytków, bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej oraz urokliwych widoków z kanałem Raduni w tle, pozostaje w cieniu Głównego Miasta, które przyciąga uwagę większości turystów.

Instytucje kultury zlokalizowane wzdłuż kanału Raduni podjęły wspólną inicjatywę, której celem jest ożywienie tego obszaru oraz przyciągnięcie większej liczby mieszkańców i turystów. Środkami do realizacji tych zadań będą: wzmocnienie oraz koordynacja działalności kulturalnej, prezentacja potencjału instytucji oraz wzajemne promowanie oferowanych aktywności.

18 maja w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury będącego inicjatorem przedsięwzięcia, miała miejsce uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie współpracy partnerskich instytucji tworzących „RadUNIĘ Kultury”. List podpisany został przez: Lawrence’a Ugwu, dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury, dr. hab. Waldemara Ossowskiego, prof. UG, dyrektora Muzeum Gdańska (którego dwa oddziały – Muzeum Bursztynu oraz Muzeum Nauki Gdańskiej weszły w skład sieci), Martę Szaszkiewicz, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, ojca Marcina Szaforsa, dyrektora Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury, oraz Ewę Słomińską, dyrektor Przedszkola im. Panienki z Okienka.

Swoją obecnością na spotkaniu zaszczycili nas: dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UG, dr hab. Marcin Wąs, prof. UG – dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii UG oraz dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG – prodziekan ds. jakości kształcenia Wydziału Historycznego UG, kierownik Zakładu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Nie zabrakło również mediów z lokalnych portali informacyjnych.

Wydarzenie uświetnił krótki wykład poświęcony dziejom Starego Miasta, wygłoszony przez Michała Ślubowskiego z portalu Gedanarium, oraz występ muzyczny dzieci z Przedszkola im. Panienki z Okienka.

WSPÓLNE INICJATYWY I DZIAŁANIA

Po złożeniu podpisów pod listem intencyjnym każdy z dyrektorów pokrótce przedstawił działalność kierowanej przez siebie instytucji. Zapowiedziano również najbliższe wydarzenia kulturalne, w tym będące efektem trwającej już współpracy pomiędzy partnerami. W wypadku Muzeum UG oraz Muzeum Nauki Gdańskiej będzie to wspólnie przygotowana wystawa plenerowa poświęcona dorobkowi kobiet w nauce gdańskiej. Na wystawie zostaną zaprezentowane sylwetki kobiet, które są związane z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską oraz Uniwersytetem Gdańskim, czyli uczelniami wchodzącymi w skład Uczelni Fahrenheita. Wernisaż wystawy odbędzie się 4 sierpnia podczas Jarmarku Dominikańskiego. Otwarciu wystawy towarzyszył będzie panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości.

PERSPEKTYWY DLA MUZEUM UG

Podpisanie listu intencyjnego oraz współpraca w ramach „RadUNI Kultury” to ważne wydarzenie w kontekście perspektyw rozwoju działalności Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, zwłaszcza w zakresie możliwości zaistnienia w świadomości Gdańszczan i turystów, którzy nie są związani ze światem akademickim. Dla zespołu Muzeum UG stanowi to zarówno zobowiązanie, jak i wielką motywację, by jak najlepiej wykorzystać potencjał wynikający z lokalizacji w historycznym centrum miasta. Jest to również szansa na wypromowanie Instytutu Archeologii i Etnologii oraz Instytutu Historii Sztuki UG mających swe siedziby przy ul. Bielańskiej 5, a których pracownicy naukowi oraz studenci aktywnie włączają się w organizowane przez nas wydarzenia.

Z drugiej strony, opisywana uroczystość to nic innego, jak nadanie bardziej formalnych ram współpracy, która zaistniała już wcześniej. W niniejszym numerze „Gazety Uniwersyteckiej” znajduje się również relacja z udanej pierwszej edycji zorganizowanej przez Muzeum UG Nocy Muzeów, dla której inspiracją była kooperacja z Nadbałtyckim Centrum Kultury. Trwają przygotowania do kolejnych wspólnych inicjatyw, o których będziemy mogli poinformować już niedługo.

Magdalena Jaszcza
Marta Szaszkiewicz

Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego


Prezentowany tekst jest częścią cyklu artykułów dotyczących dziedzictwa akademickiego, za który merytorycznie odpowiada Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. Czytelników zapraszamy do kontaktowania się z Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego (muzeum@ug.edu.pl; ul. Bielańska 5, 80-851 Gdańsk), dzielenia się uwagami, wspomnieniami i pamiątkami.


Załączniki

  • 54-55 (760 kB)
    19.11.2023