Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Jubileusze i uroczystości 9 Nagrody im. Jana Uphagena dla badaczy z UG

Nagrody im. Jana Uphagena dla badaczy z UG

utworzone przez | cze 15, 2022 | Jubileusze i uroczystości, Nauka i edukacja

W tym roku Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w obu kategoriach trafiła do badaczy z Uniwersytetu Gdańskiego. Magister Natalia Lubińska z Wydziału Historycznego została laureatką w kategorii nauk humanistycznych i społecznych, a dr Igor Rafał Obuchowski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed otrzymał nagrodę w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych.

Uroczystość wręczenia nagród w kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena odbyła się 26 maja 2022 roku w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Podczas uroczystości laudacje wygłosili: w kategorii nauk humanistycznych i społecznych dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG, dziekan Wydziału Historycznego, zaś w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych – prof. dr hab. Krzysztof Liberek z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Magister Natalia Lubińska (Fot. Alan Stocki/UG).

Magister Natalia Lubińska jest doktorantką na Studiach Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii. Obszarem jej badań są zagadnienia związane z kulturą i historią Dalekiego Wschodu, a wśród zainteresowań naukowych znajdują się m.in. obrazy chińskiej kultury i społeczeństwa w świadomości Polaków na przestrzeni wieków, chińska cywilizacja w historii ziem polskich, rozwój sinologii w Polsce, dziedzictwo komunizmu w Chinach oraz edukacja patriotyczna w Chinach.

W dorobku doktorantki znajduje się kilkanaście polsko- i anglojęzycznych publikacji naukowych dotyczących zagadnień orientalistycznych. W jej pracach oprócz treści typowo historycznych występują również aspekty socjologiczne i gospodarcze.

Badaczka ma na swoim koncie również szereg wyróżnień. Za osiągnięcia zawodowe związane z propagowaniem kultury i języka chińskiego mgr Lubińska została wyróżniona Nagrodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Największą nagrodą za zaangażowanie i innowacyjną tematykę badań było otrzymanie grantu naukowego z programu NAWA PROM, pozwalającego na udział w międzynarodowej wymianie stypendialnej na Uniwersytecie Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie.


LAUREATKA O NAGRODZIE

Otrzymanie Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena jest dla mnie doskonałą motywacją do kontynuowania kariery naukowej. Takie wyróżnienie świadczy także o tym, że moja ciężka praca została dostrzeżona i doceniona. Moim zdaniem przyznanie mi nagrody zwraca uwagę na rosnące znaczenie badań orientalistycznych, które wcześniej uważano za egzotyczne i hobbystyczne. Mam nadzieję, że moje starania przyczynią się do zmiany postrzegania Chin wyłącznie w kontekście ustroju politycznego lub stereotypów oraz zachęcą społeczeństwo do zgłębiania kultur pozaeuropejskich bez uprzedzeń.

Doktor Igor Rafał Obuchowski (Fot. Alan Stocki/UG).

Doktor Igor Rafał Obuchowski przez ostatnie lata zajmował się przede wszystkim badaniami podstawowymi nad mechanizmami molekularnymi, które zapewniają komórce ochronę przed skutkami różnych czynników środowiskowych, takimi jak skrajna temperatura czy nieprzyjazne chemicznie środowisko.

W ścisłym kręgu jego zainteresowań znalazły się białka opiekuńcze odpowiedzialne przede wszystkim za ochronę i „naprawianie” wszystkich białek komórki, które mogą ulegać uszkodzeniom w nieprzyjaznych warunkach.

Powszechnie wiadomo, że jak coś jest uszkodzone i nie działa, to dzieje się źle. Badania moje i moich kolegów zmierzały przede wszystkim do poznania podstawowych zasad działania tych wszystkich mechanizmów ochronnych, czyli „co, z czym i dlaczego” tak, by można to było narysować na schludnym schemacie i powiązać z całą resztą różnych komórkowych różności. Tak, byśmy w przyszłości wiedzieli, jak to się dzieje, że komórka żyje i radzi sobie z tym i owym, a czasem po prostu się jej nie udaje i umiera – podkreśla dr Igor Rafał Obuchowski.


LAUREAT O NAGRODZIE

Ta nagroda jest dla mnie czymś dużym. Publicznym dowodem na to, że szersze gremium doceniło moją pracę. To jest duże wyróżnienie. Bardzo się cieszę, że udało mi się wziąć udział w samej uroczystości wręczenia nagród. Wcześniej, przez pandemię, nie było mi dane celebrować osiągnięć publicznie.

Jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy mi pomogli osiągnąć takie efekty, zwłaszcza mojemu szefowi, oraz tym, którzy pochylili się nad kandydatami i postanowili nagrodzić właśnie mnie. To pozwala mi wierzyć, że podjąłem dobre decyzje życiowe i naukowe, ponieważ to one mnie tu doprowadziły.

O NAGRODZIE MIASTA GDAŃSKA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW IM. JANA UPHAGENA

Nagroda im. Jana Uphagena przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe młodym gdańskim naukowcom. Po raz pierwszy została wręczona w 2004 roku, a do roku 2006 nosiła nazwę „Młody Heweliusz”. Przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska na wniosek Kapituły studentom i absolwentom gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 roku życia, za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Badacze z Uniwersytetu Gdańskiego są laureatami Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców od początku jej ustanowienia. W gronie wyróżnionych znaleźli się: dr Sławomir Antkiewicz (2003), dr Oktawian Nawrot (2004), dr Karol Horodecki oraz dr Monika Bokiniec (2006), dr Kamil Zeidler (2007), dr Michał Harciarek (2008), dr Paweł Antonowicz i dr Robert Łyżeń (2009), dr Sylwia Freza i dr Magdalena Giers (2011), mgr Jakub Szlachetko (2012), mgr Piotr Kitowski (2013), dr Anna Klimaszewska i dr Marta Kolanowska (2014), mgr Wacław Kulczykowski (2016), mgr Piotr Zieliński (2017), dr Marta Skowron Volponi (2018), dr Karolina Pierzynowska i mgr Aleksandra Mańkowska (2019).

Elżbieta Michalak-Witkowska
Zespół Prasowy UG


Załączniki