Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Jednostki UG 9 Podsumowanie roku 2022 w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego

Podsumowanie roku 2022 w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego

utworzone przez | lut 22, 2023 | Jednostki UG

Rok 2022 był dla Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego czasem intensywnej pracy nad publikacją nowych tytułów, ich promocją oraz organizacją wydarzeń kulturalnych i naukowych. W tym okresie podjęliśmy nowe inicjatywy i zakończyliśmy długoterminowe projekty (m.in. w maju udało nam się otworzyć Księgarnię Uniwersytecką na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego!), a także intensywnie współpracowaliśmy z różnorodnymi instytucjami, zarówno przy wydaniu książek, jak i przy tworzeniu wystaw, festiwali czy konferencji naukowych. Jak zawsze wspieraliśmy naszych autorów na każdym etapie procesu wydawniczego – od złożenia książki do redakcji po promocję już po publikacji. Jesteśmy dumni z ich osiągnięć, przyznanych ich książkom wyróżnień i nagród.

Oto podsumowanie 2022 roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego.

NAGRODY

MARZEC

Książka Zbigniewa Opackiego Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939 została wyróżniona Nagrodą „Przeglądu Wschodniego” im. Aleksandra Gieysztora. Była to już XXIX edycja konkursu o nagrodę przyznawaną przez kwartalnik „Przegląd Wschodni” najlepszej książce naukowej o tematyce wschodnioeuropejskiej wydanej w Polsce lub za granicą.

MAJ

Książka Pawła Bilińskiego Kinematograf o sobie. Autotematyzm w polskim filmie fabularnym otrzymała wyróżnienie w konkursie Polskiej Akademii Nauk w kategorii najlepsza praca twórcza w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

CZERWIEC

Książka Macieja Wojciechowskiego Spory sędziowskie. Zdania odrębne w polskich sądach zdobyła I nagrodę w LVII edycji prestiżowego konkursu miesięcznika „Państwo i Prawo” na najlepsze rozprawy habilitacyjne.

LIPIEC

Trzytomowa monografia Magdaleny Sachy Edukacja kobiet na Pomorzu Gdańskim w początkach XIX wieku została nagrodzona na Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina”. Członkowie komisji docenili projekt graficzny okładki oraz stworzone przez Patrycję Orzechowską opracowanie edytorskie.

Książka Katarzyny Kamińskiej-Korolczuk Polityka i media a kryzys zaufania. Polityka informacyjna mocarstw w czasie zagrożenia została nagrodzona w konkursie o Nagrodę im. dr. Pawła Stępki dla najlepszej rozprawy doktorskiej oraz wydawnictwa z dziedziny mediów elektronicznych, organizowanym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

WRZESIEŃ

Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego wskazało zwycięzców dziewiątej edycji Konkursu na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2021. Wśród zgłoszeń znalazły się książki o tematyce prawniczej, ekonomicznej, historycznej, literaturoznawczej, językoznawczej czy geograficzno-przyrodniczej. Przedstawiamy zwycięzców następujących kategorii:

Najlepsza książka naukowa

  • I miejsce: Anna Żeglińska, Finckensteinowie wschodniopruscy i ich archiwa
  • II miejsce: Paweł Galiński, Zagrożenie fiskalne jednostek samorządu terytorialnego. Uwarunkowania, pomiar, ograniczanie
  • III miejsce: Janina Ciechanowicz-McLean, Globalne prawo ochrony środowiska

Najlepsza książka dydaktyczna

  • I miejsce: Dobre praktyki w nauczaniu na studiach prawniczych, red. M. Balwicka-Szczyrba, J. Kruczalak-Jankowska

Najlepsza książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej

  • I miejsce: Patryk Kaczmarek, Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i systemu federalnego
  • II miejsce: Andrzej Moś, Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury
  • III miejsce: Marta Cebera, Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej

Nagrody zostały wręczone laureatom podczas wydziałowych inauguracji roku akademickiego 2022/2023.

PAŹDZIERNIK

Książki Gdańskie ślady Szekspira. Echoes of Shakespeare in Gdańsk: Chodowiecki & Limon pod redakcją Piotra Stepnowskiego i Joanny Kamień oraz Odysseja Homera w przekładzie Wacława Dawidowicza otrzymały wyróżnienia w konkursie Gaudeamus – nagroda SWSW 2022. Obie publikacje zostały docenione za szczególne walory edytorskie.

LISTOPAD

Książka Andrzeja Mosia Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury została nagrodzona w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 2022 na najlepsze prace studialne naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

WYDARZENIA

STYCZEŃ

W ramach finisażu wystawy „Wajda. Człowiek z Gdańska” 25 stycznia w formie hybrydowej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wajda Dokumentalny” zorganizowana przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie oraz Uniwersytet Gdański.

LUTY

4 lutego w Bibliotece Głównej UG odbył się wernisaż wystawy „Dwory polskie w akwareli Macieja Rydla. Na ratunek ginącego dziedzictwa narodowego”. Objętą honorowym patronatem Rektora UG, prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego, oraz patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego wystawę można było zwiedzać do 9 marca 2022 roku.

MAJ

Po wielu miesiącach przygotowań swoje drzwi przed zainteresowanymi otworzyła usytuowana na Wydziale Nauk Społecznych Księgarnia Uniwersytecka, będąca nowym miejscem animacji kultury i nauki. W przerwie między wykładami można tutaj nabyć książki publikowane przez WUG oraz inne wydawnictwa naukowe, popularnonaukowe czy literackie, jak i napić się kawy lub herbaty.

W dniach 24–29 maja w Gdańsku odbył się cykl wydarzeń pod wspólnym tytułem: „Jerzy Limon: Inspiracja – Dialog – Polemika”, zorganizowany przez Uniwersytet Gdański, Gdański Teatr Szekspirowski oraz Fundację Theatrum Gedanense. Wśród propozycji programowych znalazły się m.in.: międzynarodowa konferencja naukowa, wystawy, projekcje filmowe i spektakle. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego jako partner wydarzenia i wydawca katalogu Gdańskie ślady Szekspira. Echoes of Shakespeare in Gdańsk: Chodowiecki & Limon aktywnie włączyło się w organizację wystawy grafik Daniela Chodowieckiego i ilustracji pochodzących z prywatnego zbioru Jerzego Limona.

WRZESIEŃ

W ramach 19. edycji festiwalu Wilno w Gdańsku odbyło się wydarzenie „Gdańska i wileńska nauka. Wokół wspólnego losu, tradycji i wartości. 100-lecie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego”, podczas którego zostały zaprezentowane książki o tematyce wileńskiej, m.in. publikacja Zbigniewa Opackiego Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939.

W dniach 16–18 września w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się czwarta edycja Gdańskich Targów Książki, w których brało udział Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje publikacje podczas spotkań autorskich promowali nasi autorzy: Mieczysław Abramowicz (Teatr żydowski w Gdańsku 1876–1986) oraz Paweł Biliński (Kinematograf o sobie. Autotematyzm w polskim filmie fabularnym).

PAŹDZIERNIK

3 października w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego tuż po uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 odbył się wernisaż wystawy pt. „SEA EU by the Sea. Nadmorskie uniwersytety SEA EU w malarstwie Anety Oniszczuk-Jastrząbek”. Cykl obrazów inspirowany był projektem SEA-EU. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego wspierało proces organizacji wystawy i wydało katalog prezentujący prace dr hab. Anety Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG.

LISTOPAD

7 listopada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie z generałem Carabinieri Roberto Riccardim, promujące książkę jego autorstwa pt. Detective dell’arte. Carabinieri na straży dziedzictwa kultury. Publikacja będącą tłumaczeniem wydania włoskiego (Detective dell’arte. Dai Monuments Men ai carabinieri della cultura, Rizzoli, Milano 2019) została wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego i ukazała się w serii Biblioteka Prawa Ochrony Zabytków dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej i pomocy Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie.

Milena Szabat


Załączniki