Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Nauka i edukacja 9 Polski złoty – od reformy walutowej 1924 roku do dziś. SEMINARIUM „WIELCY POLSCY EKONOMIŚCI – WŁADYSŁAW GRABSKI”.

Polski złoty – od reformy walutowej 1924 roku do dziś. SEMINARIUM „WIELCY POLSCY EKONOMIŚCI – WŁADYSŁAW GRABSKI”.

utworzone przez | cze 16, 2022 | Nauka i edukacja

W czwartek, 19 maja 2022 roku, odbyło się seminarium „Wielcy polscy ekonomiści – Władysław Grabski” współorganizowane przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego i Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku z okazji wydania monety upamiętniającej Władysława Grabskiego (1874–1938).

Seminarium otworzyli dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Monika Bąk, prof. UG, oraz Wiktor Kamiński, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Gdańsku. W spotkaniu wzięła udział, jako prelegentka, była członkini Rady Polityki Pieniężnej (w kadencji 2010–2016), prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka. Profesor podzieliła się refleksjami na temat okresu powstania polskiego złotego oraz przybliżyła sylwetkę Władysława Grabskiego jako polityka, ekonomisty i działacza społecznego, którego dorobek współtworzy dziedzictwo polskiej ekonomii. O narzędziach polityki monetarnej banku centralnego opowiedział dr hab. Juliusz Jabłecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym NBP. Prelekcję pt. „Spojrzenie ekonomistów na inflację. Komu ona pomaga, a komu szkodzi” wygłosił dr Grzegorz Pawłowski z Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Po wystąpieniach miała miejsce dyskusja z udziałem: prof. dr hab. Anny Zielińskiej-Głębockiej, dr. hab. Juliusza Jabłeckiego, dr. Grzegorza Pawłowskiego oraz dyrektora Wiktora Kamińskiego. Dyskusję moderowała prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dr Magdalena Markiewicz. Prelegenci zostali poproszeni o ocenę i porównanie czasów, w których żył Władysław Grabski, w tym uwarunkowań instytucjonalnych i makroekonomicznych, z czasami współczesnymi. W dyskusji odniesiono się do reformy walutowej z 1924 roku, której przygotowanie i skutki przybliżyła wcześniej prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka. W dyskusji brali też udział uczestnicy seminarium, którzy zadali prelegentom pytania dotyczące działań NBP w kontekście rosnącej inflacji oraz przyszłego członkostwa Polski w strefie euro.

W seminarium uczestniczyli licznie zgromadzeni w Auli im. T. Ocioszyńskiego wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego, przedsiębiorcy, studenci i uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół średnich z województwa pomorskiego. Wszystkim im dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniu!

dr Aleksandra Borowicz
dr Magdalena Markiewicz


Załączniki

  • 21 (81 kB)
    28.07.2023