19 grudnia 2022 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie poświęcone problematyce transportu rowerowego w Gdańsku.