Świat nauki i świat biznesu niejednokrotnie się uzupełniają. Z tego połączenia powstaje relacja mogąca przynieść wyjątkowe i mierzalne korzyści.