Rozmowa z dr Anną Klimaszewską z Wydziału Prawa i Administracji UG.