O alternatywnych terapiach, lekach na rzadkie choroby
genetyczne, firmach farmaceutycznych i Nagrodzie Nobla
dla polskich naukowców, z profesorem Grzegorzem
Węgrzynem, przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej,
kierownikiem Katedry Biologii Molekularnej na Wydziale
Biologii UG, rozmawia dr Beata Czechowska-Derkacz.