O świętach jako czasie sacrum, obyczajach, tradycji i szamanizmie z dr Aleksandrą Wierucką.