O storczykach, pasji ich poszukiwania, badania i opisywania
z dr hab. Hanną Margońską rozmawia Agnieszka Bień.