Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Państwo Prezydenci, Posłanki i Posłowie, Eminencje i Ekscelencje, Wysoki Senacie, Dostojna Profesuro, Szanowni Goście, Drodzy Studenci!