Uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Gdańskim, która odbyła się 3 października, towarzyszyły trzy wydarzenia artystyczne skupione wokół Wisławy Szymborskiej.