Rok 2022 był dla Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego czasem intensywnej pracy nad publikacją nowych tytułów, ich promocją oraz organizacją wydarzeń kulturalnych i naukowych.