W nowoczesnej gospodarce komercjalizacja wyników badań naukowych jest procesem trudnym, ale niezwykle potrzebnym.