24 kwietnia 2023 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbył się Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich „KEEKS 2023”.