Wydaje się, że niektórych tematów, zwłaszcza dotyczących historii kobiet, w literaturze się nie porusza. Pojawia się przez to pewnego rodzaju poczucie braku i świadomość, że historia nie została do końca opowiedziana.