O nowych modelach podróżowania, ochronie środowiska
i turystyce wellbeing z mgr Anną Młynkowiak-Stawarz z Wydziału
Zarządzania UG rozmawia dr Beata Czechowska-Derkacz.