19 lutego o godz. 15.00 na Wydziale Historycznym miało miejsce otwarcie nowej wystawy czasowej Niepokonani. Stan wojenny i strajk studencki na Uniwersytecie Gdańskim oczami byłych działaczy NZS i NSZZ „Solidarność”.