W roku wielkich lokalnych i globalnych rewolucji, tj. 1968, Paulo Freire wydał iście transformacyjną Pedagogikę uciśnionych ‒ książkę, której nowatorska treść do dziś ma ogromny wpływ na rzesze edukatorów poszukujących w placówkach oświatowych przede wszystkim okazji do pielęgnowania heterodoksyjnego, krytycznego myślenia.