Z prof. Agatą Bielik-Robson o nowoczesności, polskim
romantyzmie, „ucieczce od wolności”, autorytaryzmie
i laicyzacji rozmawia dr Beata Czechowska-Derkacz